Nieuws

 • VVD Team Rheden

  © YH

  Ons team in de periode 2018 -2022_ Bram Wieringa, Sjir Hanssen, Ronald Haverkamp, Yola Hopmans, Jaap Uijthof, Harry Bouwer, Rob Koekkoek en Martinique Visser Lees verder

 • Echte Oplossingen?

  18 mei − Mag grootschalige energieopwek te koste gaan van de natuur? Ons raadslid Jaap Uijthof vraagt zich dat af. We moeten op zoek naar reële oplossingen die ook echt een oplossing bieden voor het voorliggende probleem en niet de door ons zo gekoesterde omgeving voor de komende generaties vernietigen. Zo ziet Jaap dat. Lees verder

 • Bouwen Bouwen Bouwen!

  14 april − Deze week in de Regiobode onze fractielid Rob Koekkoek over bouwen in onze gemeente. Lees verder

 • VVD de grootste in Rheden!

  18 maart − Bedankt voor jullie stem! Lees verder

 • Dilan en Rebin, onze geadopteerde tweeling!

  02 maart − Mogen we u voorstellen... Dilan en Rebin. De tweeling die we geadopteerd hebben van de Rhedense Schaapskudde. Lees verder

 • De lift van Station Dieren

  24 februari − De lift van het prachtige station Dieren werkt niet altijd goed, tot ongenoegen van reizigers. Wij hebben dat voorgelegd aan het college en die zegt dat zij goed afspraken hebben met ProRail voor het verhelpen van storingen. Maar of dat in de praktijk ook zo is? Sjir Hanssen schreef er een column over in De Regiobode Lees verder

 • Samen naar de eindstreep. En verder

  20 februari − Samen naar de eindstreep. En verder. De ideeën van Mark Rutte hoe we samen de eindstreep van de coronacrisis gaan halen. En hoe we samen sterker verder gaan. Lees verder

 • Maak Click-en-collect binnen 2 uur mogelijk

  18 februari − Woensdagavond 17 februari hebben wij een online sessie georganiseerd met meer dan 20 Rhedense ondernemers over de impact van de Corona-maatregelen. Op deze avond werd duidelijk dat retailers moeilijk uit de voeten kunnen met de 4-uurs-regel voor het Click-en-collect systeem. Voor ons reden om daar schriftelijke vragen over te stellen. Lees verder

 • Online thema bijeenkomst voor ondernemers met Thierry Aartsen

  09 februari − Op woensdag 17 februari organiseren een online bijeenkomst ‘De impact van corona op onze ondernemers’ met Thierry Aartsen, 2e Kamerlid voor de VVD ,woordvoerder MKB. Meldt u hier aan voor het ontvangen van een link. Lees verder

 • Optimistisch 2021!

  19 januari − Deze week in de Regiobode onze fractievoorzitter Yola aan het woord die met een goede dosis optimistisch het jaar 2021 tegemoet ziet. Lees verder

 • Help onze horeca!

  08 december − Deze week in de Regiobode de column van Martinique Visser waarin zij een lans breekt voor onze lokale horeca. Zij hebben onze steun nu nodig. Lees verder

 • Ondernemers in het zonnetje

  24 november − Op 20 november was het de Dag van de Ondernemer. Voor onze fractie een mooie aanleiding om lokale ondernemers eens in het zonnetje te zetten. Bram, Harry en Rob gingen die dag op pad met bloemen op de achterbank. Lees verder

 • Deze week in de Regiobode

  18 november − Deze week in de Regiobode een bijdrage van onze fractievoorzitter en een artikel over het binnen halen van onze twee moties voor steun aan ondernemers. Lees verder

 • Onze 4 moties aangenomen bij begrotingsraad

  11 november − De begroting is aangenomen maar wij blijven kritisch op de uitgaven in met name het sociale domein. Met onze moties steunen we onze ondernemers tijdens COVID-19 financieel. Lees verder

 • Algemene beschouwingen en de begroting 2021

  10 november − Dinsdag 10 november bespreken we in de raad de begroting 2021. Wij dienen 4 moties in. Twee om onze ondernemers financieel te ondersteunen, één om inwonersparticipatie tijdens COVID-19 doorgang te laten vinden en één om onze BOA's in het zonnetje te zetten. Lees verder

 • Fractievergaderingen bijwonen?

  02 november − In verband met de “Corona-maatregelen” zijn de fractievergaderingen voorlopig digitaal. Niet dat we elkaar niet willen zien, maar om directe contacten waarbij (onbedoeld) besmettingen kunnen plaatsvinden, zo veel mogelijk te vermijden. Lees verder

 • Onze oud fractievoorzitters maken geen gebruik coulanceregeling

  28 oktober − In de periode 2009 – 20124 is de extra vergoeding voor fractievoorzitters abusievelijk niet uitbetaald. Dat is eind 2019 aan het licht gekomen. Fractievoorzitters uit deze periode kunnen, als coulance, een verzoek tot nabetaling doen. Lees verder

 • 2 Raadsvergaderingen, 5 fractieleden, 1 wethouder en een serie goede besluiten!

  08 juli − Dat was een intensieve politieke week met twee raadsvergaderingen. Wij kijken terug op goede ( maar erg lange) vergaderingen waar we goede besluiten hebben genomen. Lees verder

 • Bouwen aan de Imboslaan in Dieren!

  29 mei − De raad heeft 28 mei jl. unaniem besloten 35 woningen te bouwen bij de Imboslaan in Dieren. Dat is goed nieuws voor de toekomstige bewoners! Rob Koekkoek voerde het woord namens de VVD en schreef er het volgende over. Lees verder

 • Eindelijk beleid en een plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten!

  28 mei − Eindelijk! Er komt een plan van aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten.. Goed nieuws! De VVD is al meer dan 2 jaar bezig om aandacht te vragen voor de problematiek van de hoge concentratie deze woongroepen in bepaalde wijken. Lees verder