• VVD Team Rheden

  © YH

  Ons team in de periode 2018 -2022 Lees verder

 • De begrotingsraad van 6 november 2018

  08 november − Op 6 november 2018 vergaderde de Rhedense Raad over de begroting van 2019. De VVD diende 2 moties en een amendement in. Lees verder hoe dat afliep. Lees verder

 • Wethouder Ronald Haverkamp aan het woord!

  © YH

  10 oktober − Onze wethouder gaat voor meer werkgelegenheid, meer mensen aan het werk en dus meer mensen mee laten doen. Dat betekent dus ook een goed vestigingsklimaat voor ondernemers! Lees verder

 • Zwembad en Vuurwerk in de Raad van september 2018

  01 oktober − Het was weer de eerste Raadsvergadering van het nieuwe seizoen. Er stonden drie bespreekstukken op de agenda en er werden nog een paar moties vreemd aan de orde van de dag behandeld. De bespreekstukken waren de bouw van het zwembad in Velp, de eerste zomerrapportage van Rheden en de laatste begroting van Presikhaaf bedrijven in deze vorm. Van de moties vreemd aan de orde van de dag was die over uitbreiding van de vuurwerkvrije zones in de gemeente het meest spraakmakend In dit item leest U meer over het verloop van de vergadering. Lees verder

 • Raadslid in de klas

  © YH

  27 september − Op woensdag 26 september jl. heeft Yola Hopmans op verzoek van Basisschool De Boomgaard Zuid een gastles gegeven over de gemeente politiek. De enthousiaste leerlingen hebben ook een raadsvergadering nagespeeld Lees verder

 • De laatste raadsvergadering voor de zomer

  04 juli − De nieuwe Burgemeester voelt al weer vertrouwd in onze eigen raadszaal. Op 28 juni opende hij de raadsvergadering met het welkom heten van de gasten van de Raad. Op de agenda stonden bespreekstukken over de omgevingsdienst, twee bestemmingsplannen in Velp, de jaarstukken van de gemeente met een tekort van € 5.649.000 en de sluiting van de school van Laag Soeren. Wij hebben daar via de rondvraag de verkeersveiligheid van een kruising in Ellecom en via een motie vreemd aan de orde van de dag de nieuwe omgevingsvisie van provincie Gelderland aan toegevoegd. Hier leest U over onze standpunten in deze Raadsvergadering. Lees verder

 • Sjir Hanssen benoemd als bestuurslid Ned. Ver. voor Raadsleden

  © MV

  25 juni − Wij zijn trots op onze Sjir!! Hij is afgelopen zaterdag toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Lees verder

 • Algemene beschouwingen en de Kadernota

  © JU

  15 juni − Op 14 juni jl. heeft de raad de Kadernota behandeld. Daar horen de algemene beschouwingen bij. Als fractievoorzitter van de grootste partij mocht Yola het spits afbijten... Lees verder

 • Raadsvergadering 29 mei. Rob Koekkoek en Bram Wieringa geïnstalleerd! Jaap Uijthof plv. voorzitter van de gemeenteraad.

  © YH

  29 mei − Gisteren was de eerste reguliere raadsvergadering na de installatie van het nieuwe college. op de agenda staat oa. de benoeming van drie nieuwe raadsleden en raadsvolgers. Lees verder

 • College Gemeente Rheden geïnstalleerd!

  © YH

  17 mei − Tijdens een extra raadsvergadering op 16 mei jl. is het nieuwe college geïnstalleerd. Met drie nieuwe wethouders en één met acht jaar ervaring zet dit college zich de komende vier jaar in voor de inwoners van Rheden Lees verder

 • Er is een coalitieakkoord!

  © YH

  09 mei − Op 9 mei is buiten bij de Oranjerie in Dieren in het Carolinapark het coalitieakkoord 'Rheden geeft energie"ondertekend. Lees verder

 • Onze raadsvolgers geïnstalleerd!

  © YH

  25 april − Tijdens de raadsvergadering van 24 april zijn Rob Koekkoek en Harry Brouwer geïnstalleerd als raadsvolgers van onze fractie. Lees verder

 • Nieuwsbrief Seniorennetwerk

  22 april − Het Seniorennetwerk heeft regelmatig contacten met de Tweede Kamerfractie over relevante onderwerpen die voor senioren van belang zijn zoals wonen, mobiliteit, pensioenen & belastingen, cure & care, arbeidsparticipatie etc. Lees verder

 • De week in beeld

  © YH

  15 april − Afgelopen waren onze fractieleden weer op pad. Op de Velpse kermis, bij Studio Rheden en bij het jaarlijkse concert van Sempre Crescendo in Laag-Soeren Lees verder

 • Onze fractie 2018-2022

  30 maart − Dinsdagavond 27 maart hebben we afscheid genomen van ons raadslid Marleen Bosschart. Woensdagavond 28 maart zijn de raadsleden geïnstalleerd en verwelkomen we Martinique Visser in ons team. Lees verder

 • VVD Rheden grootste partij in Rheden

  22 maart − Wij bedanken al onze kiezers! Zij hebben er voor gezorgd dat wij de grootste partij van de gemeente Rheden zijn. Lees verder

 • U heeft echt iets te kiezen op 21 maart!

  19 maart − Aanstaande woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. VVD Rheden roept alle inwoners op om te gaan stemmen. De komende 4 jaar gaan wij uw belangen vertegenwoordigen. Dat worden 4 belangrijke jaren. Lees verder

 • VVD Rheden adopteert 4 lammetjes

  17 maart − VVD Rheden heeft vanmiddag 4 lammetjes geadopteerd bij de Schaapskudde Rheden. Een mooie afsluiting van deze raadsperiode en een welkome ondersteuning van de schaapskudde Lees verder

 • Veiligheid of privacy?

  © YH

  12 maart − Veiligheid is onderwerp dat we veel horen in de gesprekken met inwoners. Recent gepubliceerd onderzoek geeft aan dat het thema veiligheid één van de meest belangrijke punten voor de kiezers is. Dan is het ook begrijpelijk dat iedere partij in verkiezingstijd het er over heeft. Maar wat is veiligheid? Lees verder

 • Lijsttrekker Ronald Haverkamp bij Studio Rheden

  04 maart − Op 3 maart is Ronald Haverkamp geïnterviewd door Studio Rheden. Benieuwd naar wat hij vertelde? Luister hier het hele interview Lees verder