Nieuws

 • De fractie 2022-2026

  Onze raadsleden voor de komende periode zijn Martinique Visser, Jelte Kolkman, Rob Koekkoek en Sjir Hanssen. Harry Brouwer maakt de fractie compleet als raadsvolger. Lees verder

 • Verslag bezoek Gazelle Dieren

  15 juni − Verslag van de bijeenkomst van 12 juni 2023 met een bezoek aan Gazelle in Dieren. Lees verder

 • Excursie naar de Gazelle fabriek: Mobiliteit, gaat u veilig op weg?

  30 mei − Excursie naar de Gazelle fabriek: Mobiliteit, gaat u veilig op weg? Lees verder

 • Programma begroting - Voor onze inwoners

  09 november − In de raadsvergadering van 8 november hebben wij de programmabegroting behandeld. Lees verder

 • Excursie met het seniorennetwerk

  19 juni − EXCURSIE BUITENGOED DE PANOVEN THEMA “BOUWEN TOEN EN NU” Uw seniorennetwerk Regio oost nodigt u van harte uit op 15 juli as. Lees verder

 • Onze reactie op het nieuwe coalitieakkoord

  01 juni − Onze fractievoorzitter Yola Hopmans reageert op het coalitieakkoord. Er is nog veel beweging mogelijk is en er zijn veel losse eindjes. In het kort: het kan nog alle kanten op, het is weinig concreet, het heeft geen focus en – misschien wel het allerbelangrijkste in deze financieel onzekere tijd – het heeft geen financiële dekking Lees verder

 • Ronald Haverkamp neemt afscheid van politiek Rheden

  16 mei − Van raadsvolger tot raadslid en van fractievoorzitter tot wethouder. Ronald Haverkamp heeft er een lange politieke carrière in de Gemeente Rheden op zitten. Per 1 mei is hij directeur/bestuurder bij Attaro in Zevenaar en hebben wij afscheid genomen van een bevlogen wethouder. Lees verder

 • Succesvolle raadsvergadering op 26 april 2022

  16 mei − In de laatste raadsvergadering van onze wethouder Ronald Haverkamp krijgt Jelte unanieme steun van de raad voor zijn motie om jeugd en jongeren meer te betrekken bij de politiek. Martinique wordt na een wervelende pitch plaatsvervangend voorzitter van de raad en ook Rob haalt een motie binnen. Lees verder

 • Jaap en Sjir koninklijk onderscheiden

  31 maart − Jaap Uijthof en Sjir Hanssen zijn dinsdag 29 maart tijdens de 'afscheidsraad' koninklijk onderscheiden. En daar zijn zij, maar ook de gehele fractie, super trots op! Lees verder

 • Ons Verkiezingsprogramma

  24 januari − Met ons verkiezingsprogramma gaan we met veel vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 tegemoet. We zijn trots op ons programma en zijn er van overtuigd dat we hiermee de gemeente Rheden weer beter en mooier maken. Lees verder

 • Brandbrief naar Den Haag

  12 januari − Ook in onze gemeente wordt de situatie voor onze ondernemers met niet-essentiële zaken steeds nijpender en wordt de roep om heropening steeds sterker. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college of zij ook voornemens zijn een soortgelijke brandbrief naar Den Haag te sturen. Lees verder

 • Fijne Feestdagen en een gelukkig 2022!

  23 december − De fractie én de wethouder wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi en gelukkig 2022! Lees verder

 • Rozendaalse Veld blijft open!

  16 december − Dinsdagavond 14 december 2021 heeft de raad van Rheden tijdens de raadsvergadering ingestemd met de motie “Los, sociaal en betrouwbaar”, ingediend door VVD, GPRB en Ken 2 leden van D66. Lees verder

 • Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend

  12 december − De ALV van de VVD Rheden heeft op 11 december jl. de kandidatenlijst voor der gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. Een mooie lijst met een mix van jong talent en ervaring en met een goede vertegenwoordiging uit onze dorpen. Met dit team gaan we de campagne in om van Rheden een nog betere gemeente te maken dan het al is. Lees verder

 • Uitslag Posbank vragenlijst

  © YH

  13 oktober − Wij hebben een korte vragenlijst verspreid en op onze socials geplaatst om te horen hoe onze inwoners denken over het voornemen van het college de Posbank volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. 827 mensen hebben gereageerd en dat is een behoorlijk aantal en daaruit blijkt dat het onderwerp leeft bij onze inwoners Lees verder

 • Huisvesting arbeidsmigranten beter geregeld!

  21 september − Deze week is het de beurt aan Rob Koekkoek voor een artikel in de Regiobode. De VVD heeft de afgelopen 3 jaar veel aandacht gevraagd rondom de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten en beschermd- en begeleid wonen. Nu komt er eindelijk beleid én een vergunningsplicht. Lees verder

 • Yola Hopmans lijsstrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  16 september − De leden van de afdeling Rheden van het VVD netwerk Hart van Gelderland hebben Yola Hopmans unaniem gekozen tot lijstrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lees verder

 • Themamiddag seniorennetwerk

  11 september − Op 1 oktober organiseert het seniorennetwerk Regio Oost weer een themamiddag: Zin en onzin van circulair . Margreet van Gastel is de gastspreker Lees verder

 • Alleen met draagvlak van onze inwoners!

  24 juni − In de Regiobode van 22 juni een bijdrage van Jaap Uijthof over de behandeling van de grootschalige energie opwek. Alleen met draagvlak van onze inwoners! Lees verder

 • Echte Oplossingen?

  18 mei − Mag grootschalige energieopwek te koste gaan van de natuur? Ons raadslid Jaap Uijthof vraagt zich dat af. We moeten op zoek naar reële oplossingen die ook echt een oplossing bieden voor het voorliggende probleem en niet de door ons zo gekoesterde omgeving voor de komende generaties vernietigen. Zo ziet Jaap dat. Lees verder