Input over de kracht van het sporten in Rheden

De VVD fractie in Rheden komt met een plan over de Kracht van het sporten in de gemeente Rheden en vraagt om input van inwoners.

Voor het opstellen van dit plan hebben zij in de afgelopen maanden diverse sportverenigingen, sportbedrijven en (bewegings)deskundigen op het gebied van sport bezocht. Met als uitgangspunt: hoe staan onze sportclubs er in 2024 voor en hoe kunnen wij hen als lokale politiek hen nog beter ondersteunen? 


Tijdens deze bezoeken heeft raadslid Jelte Kolkman namens de fractie zich verdiept in de uitdagingen en successen van deze belangrijke onderdelen van de lokale samenleving. Er is gesproken met enthousiaste leden, vrijwilligers en bestuursleden. Tijdens de gesprekken zijn de krachten, zorgen en uitdagingen van het sporten binnen de gemeente inzichtelijk geworden. 


De uitkomsten van deze gesprekken heeft de VVD verwerkt in een initatiatief nota die zij in de gemeentraad willen behandelen. Deze initiatiefnota is een samenvatting en het resultaat van de gesprekken die de Rhedense fractie met veel plezier heeft gevoerd. Sterke punten, uitdagingen maar met name kansen voor sportverenigingen in Rheden zullen in deze nota behandeld worden — met als doel dit als denkrichtingen aan burgemeester en wethouders mee te geven voor toekomstbestendig sportbeleid. Dit zodat de gemeente Rheden en haar sportverenigingen klaar zijn voor de toekomst!


De fractie vind het belangrijk dat de ideeën in het opgestelde plan versterkt kunnen worden met input van inwoners. Dit kan door op het document te reageren met een korte zienswijze via onderstaande link.


Zienswijze: https://forms.gle/6JsBT5Gi8cewGTTs7  (Beschikbaar tot en met 30 mei)