Niet blij met mogelijke komst McDrive – Probeer doorrij afhaalpunt tegen te houden

De VVD Rheden deelt de bezorgdheid van veel inwoners over de voorgestelde bouwaanvraag voor een McDrive, onderdeel van de hele bouwaanvraag voor de Arnhemsestraatweg 68 in Rheden. Wij begrijpen en erkennen de zorgen die leven binnen onze gemeente. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mogelijkheden om deze ontwikkeling te stoppen beperkt zijn zolang deze aan het bestemmingsplan voldoen. Dit betekent dat we iedere mogelijkheid om de overlast te beperken wel moeten aangrijpen.

Het voorgestelde doorrij afhaalpunt zou een nieuw element toevoegen aan onze gemeente, met potentiële gevolgen voor verkeersstromen en mogelijke vervuiling van de omgeving door zwerfafval. Om deze mogelijke nadelen te beperken, hebben wij tijdens de raadsvergadering van 27 februari een motie samet met GL, PVDA, CDA, D66, GPRB en CU ingedient. Deze motie onderstreept het belang van het voorkomen van verdere verstoring in de buurt en onderzoekt de mogelijkheden die we wel hebben. 

Wij roepen het College op om de vergunning voor het bouwen van het doorrij afhaalpunt kritisch te beoordelen en indien mogelijk te weigeren op basis van argumenten. Daarnaast verzoeken wij het College om, in het geval van een eventuele verlening van de vergunning, actief de bezwaren van onze inwoners serieus te nemen en tegemoet te komen aan hun zorgen en belangen.

Ons doel is om de bestaande zorgen aan te pakken met realistische en haalbare plannen. Wij willen hierbij geen beloftes doen die we als gemeente niet waar kunnen maken. We streven naar oplossingen die recht doen aan de zorgen die leven.