De magere jaren voor de gemeente Rheden

In recente financiële stukken en in de plannen voor aankomend jaar die in de kadernota 2025 voorliggen is één ding duidelijk: Als gemeente zitten we financieel echt in zwaar weer. Er zullen bezuinigingen en lastenverzwaringen aankomen die alle inwoners gaan raken. Naar aanleiding van de voorliggende documenten kan de gemeenteraad niet anders dan fundamentele en pijnlijke keuzes gaan maken. Dat vraagt moed en ik hoop dat de raad dat ook heeft.

Het college heeft voorstellen voor lastenverzwaringen en bezuinigingen gedaan. Voorstellen zijn onder andere het verhogen van de OZB met 20% en het indexeren van de OZB , het mogelijk invoeren van parkeertarieven. Nu is het aan de gemeenteraad om bij de behandeling van de kadernota op 2 juli 2024 te besluiten welke voorstellen we gaan invoeren en welke niet.

Als VVD gaan we niet klakkeloos achter dit voorstel staan, maar wij lopen ook niet weg van onze verantwoordelijkheid om de gemeente financieel gezond te krijgen.

Als het even krap is, is het voor ons van belang niet meteen naar de lastenverzwaringen te kijken maar juist naar bezuinigingen. Als gemeente zullen we niet alles kunnen doen wat we laatste jaren wel hebben gedaan. Alles in Balans.