Excursie naar de Gazelle fabriek: Mobiliteit, gaat u veilig op weg?

Onlangs is de overheidscampagne verbetering fietsvoorzieningen gestart. Het kabinet heeft voor de komende jaren maar liefst 780 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vergroten van de fietsveiligheid. Denk hierbij aan fietspaden, fietsstallingen maar ook lesprogramma’s voor senioren. Een uitermate actueel thema voor een interessante middag.

Om 14.00 uur starten we in Dieren bij multifunctioneel centrum de Oase. Mark Smits, provinciale statenlid VVD Gelderland en woordvoerder voor onder andere Veiligheid, vertelt over de fietsvoorzieningen in Gelderland.

Om 15.00 uur worden we ontvangen in het experience centre van de Gazelle-fabriek in Dieren. Na het bekijken van de film over de geschiedenis van de Gazelle fabriek gaan we op audiotour. We bekijken de montagehal in bedrijf. In de experience hal wordt de mogelijkheid geboden om allerlei type fietsen te testen.

Rond 16.00 uur gaan we geïnspireerd en veilig op weg naar huis. Onze thema middagen zijn gezellig en kleinschalig van opzet. De middag is interessant voor jong en oud, ongeacht politieke voorkeur.


Neem dus gerust iemand mee. Kosten incl. koffie/thee zijn €5,00 per persoon. Tijdens de middag contant te voldoen.

In verband met de voorbereidingen willen we graag weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen. Daarom ons verzoek een korte mail met hoeveel personen u komt te sturen naar:

seniorenvvdgld@gmail.com

Graag tot maandag 12 juni!