Onze reactie op het nieuwe coalitieakkoord

Rheden heeft een nieuw college en jammer genoeg doet de VVD deze keer niet mee. We zijn in de oppositie beland en zullen de komende raadsperiode constructief samenwerken waar het kan en kritisch zijn waar het moet. In een duidelijke woordmelding tijdens de raadsvergadering van 31 mei hebben we dit de raad en het college laten weten.

De belangrijkste punten uit de woordmelding op een rij:

  • Het proces van de coalitieonderhandelingen verdient geen schoonheidsprijs. Wij zijn steeds via sociale media of een persbericht op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen
  • De nieuwe coalitie wil werken met een raadsagenda maar hebben alle kansen om dat te organiseren laten liggen.
  • Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen met enorme ambities maar zonder enige financiële dekking
  • 6 % verhogen OZB opbrengsten is een doel op zich voor deze coalitie
  • 2 wethouders in het college die in de vorige periode consequent bekritiseerd zijn door de toenmalige oppositie zijn nu coalitiepartijen
  • 1 wethouder die vindt dat windmolens er moeten komen ongeacht wat de inwoners er van vinden.


Voor de volledige bijdrage zie bijgaand document.