Succesvolle raadsvergadering op 26 april 2022

De raadsvergadering van 26 april jl. was na 12 jaar de laatste van Ronald. Fractievoorzitter Yola heeft hem bedankt voor al zijn inzet voor Rheden. Lees het artikel hierover dat ook op onze website staat. Voor Jelte was het zijn echte eerste raadsvergadering en hij heeft een motie ingediend en deze is unaniem door de raad gesteund. Knap gedaan hoor Jelte

Het was een succesvolle raadsvergadering voor de VVD. Jelte heeft zich in de campagne al hard genaakt om jeugd en jongeren meer bij de politiek te betrekken. Hij heeft bijvoorbeeld een jeugddebat georganiseerd. Maar het bleef niet bij woorden. Jelte diende de motie 'Vreemd aan de orde van de dag' getiteld ' De Jeugd heeft de toekomst- jeugdraad of jongerenpanel' in. Hij heeft direct zijn maidenspeech gehouden en de motie met verve verdedigd richting het college met de burgemeester als portefeuillehouder. En natuurlijk wil de hele raad dat jeugd en jongeren meer bij de lokale politiek betrekken. Er ligt dus een mooie opdracht voor college en raad. Knap gedaan hoor Jelte!

Bij elke nieuwe raadsperiode wordt er ook een nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad gekozen. Er waren 2 kandidaten en na een wervelende pitch heeft de raad gekozen voor Martinique. En daar zijn we best trots op. Een goede opvolger van Jaap Uijthof! Heel veel succes Martinique.

Natuurlijk stonden er nog meer onderwerpen op de agenda. Zoals bijvoorbeeld de bestemmingsplanwijziging voor de Zutphensestraatweg 20 en 40 in Dieren. Moeten daar een zorgcomplex komen voor dementerende senioren of woningbouw? Na een flinke discussie was de raad het ook hier erg met elkaar eens. De noodzaak voor woningen voor dementerenden is op dit moment minder groot dan reguliere woningen. Dat betekent dat bij de Johanneshof de bestemming wonen blijft. Via een aangenomen motie van Rob Koekkoek 'Wonen op no.20',  wordt nu onderzocht of de eigenaar van het pand op no. 20 bereid is om daar ook woningen te bouwen. Wij zien dat graag gebeuren.

De VVD fractie kijkt terug op een goede vergadering met goede besluiten.