Ons Verkiezingsprogramma

Gemeente Rheden is een gemeente om van te houden! Jij woont in één van de zeven dorpen in deze fantastische gemeente met volop kansen. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. Hier vind je ons verkiezingsprogramma: Gewoon voor Rheden

Onze speerpunten voor de periode 2022 – 2026 zijn:

Minimaal 1500 nieuwe huizen erbij waarbij we voorrang geven aan betaalbare huur en koopwoningen. Het aantal sociale huurwoningen blijft gelijk en starters en senioren moeten goed en betaalbaar kunnen wonen in Rheden

 

Iedereen doet mee in Rheden; daarom willen wij meer banen in Rheden en moeten ondernemers voldoende ruimte krijgen om te ondernemen.

Goede en veilige leefomgeving voor iedereen. Verpaupering gaan we tegen.

Grootschalige energieopwek staan we alleen toe als 

            * er ruim voldoende draagvlak is onder de inwoners          

            * dit woningbouwplannen niet in de weg staat

            * er geen overlast is voor inwoners

            * er geen negatieve effecten zijn voor de gezondheid van inwoners.


De lokale lasten blijven zo laag mogelijk. Stijging is alleen maar acceptabel als er een financiële noodzaak voor aanwezig is.

 

We blijven goed op onze gemeentelijke schatkist letten en geven niet meer uit dan er binnenkomt

 

We zorgen ervoor dat Rheden zijn steentje bijdraagt aan het aanpakken van de klimaatproblematiek.

 

Download ons verkiezingsprogramma:

 

GEWOON VOOR RHEDEN