Brandbrief naar Den Haag

Uit de antwoorden op onze vragen blijkt dat het college de bestuurlijke route kiest om dit signaal af te geven. Wij begrijpen dit, maar vinden het de hoogste tijd om Den Haag te laten weten dat er nú iets moet gebeuren. De situatie van onze ondernemers is nijpend; hoe eerder er maatregelen zijn om de niet-essentiële branche te openen, hoe beter.

 

Rheden,11 januari 2022

Aan de Minister-President

                   Ministerie van Algemene Zaken

  Postbus 20001

                2500 ES ‘S-Gravenhage

 

Geachte heer Rutte, 

Wij sturen u deze open brief omdat wij toenemende signalen van zorg ontvangen over de toekomst van onze Rhedense middenstanders. De huidige lockdown heeft onze middenstanders hard geraakt. De plotselinge aankondiging van deze lockdown, juist tijdens de belangrijke decembermaand, is hard aangekomen. Het is niet de eerste sluiting waar onze Rhedense ondernemers mee te maken hebben.  

De opstapeling van economische, financiële en emotionele effecten is voor veel ondernemers intussen zo hoog opgelopen dat wij niet weten wat de gevolgen zullen zijn. Wij maken ons hier ernstig zorgen over.  

Het begrip voor de maatregelen neemt af, ook omdat uit bron- en contactonderzoek van de  GGD is gebleken dat de meeste besmettingen thuis worden opgelopen. Rhedense ondernemers zien dan ook met lede ogen aan dat lokale aankopen afnemen en er uitstapjes naar het dichtbijgelegen Duitsland worden gedaan, om te winkelen en uit eten te gaan. De groothandels zijn open, en daar worden ook niet-essentiële producten verkocht. De verhouding tussen essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoek. Bovendien ervaren ondernemers pijn dat er een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is en in veel gevallen niet eens van toepassing is. Er resteren enorme kosten voor onze Rhedense ondernemers.  

Voor de langere termijn is een duurzaam perspectief nodig. Er wordt een nieuw concept vereist waarbij inwoners en middenstanders verder kunnen. Dit is van belang voor alle ondernemers: de winkeliers, de horeca, de kappers en vergelijkbare diensten, de culturele sector, sportscholen en tal van activiteiten in Rheden. Ondernemers in de niet-essentiële branches vertegenwoordigen een belangrijk deel van onze gemeente.  

Namens de VVD-Rheden roepen wij u dringend op om tot maatregelen te komen waarbij de niet-essentiële branche weer open kan, en verzoeken wij u met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor de rest van onze samenleving.  

 Hoogachtend, 

Gemeenteraadsfractie VVD-Rheden.