Rozendaalse Veld blijft open!

Boodschap van de motie: Gemeente, pak uw regie en handhaaf het huidige losloopgebied op het Rozendaalse Veld, nu én in de toekomst!

Het Rozendaals Veld is al decennia aangewezen als hondenlosloopgebied en hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt door mensen uit Velp en Rheden, maar ook uit de rest van de regio. Daarnaast hebben de Geërfden van Velp al meer dan honderd jaar een contractuele afspraak met de gemeente dat zij ten alle tijden gebruik mogen maken van het Rozendaalse Veld. De gemeente heeft dus, naast een morele verplichting, ook een wettelijke verplichting om zich aan de regels van dit contract te houden.

 De provincie wil, middels een recreatiezonering, het gebruik van het Rozendaalse Veld aan banden leggen, in het kort: honden aan de lijn! Met deze motie heeft het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, aan gemeente én provincie een duidelijk signaal meegegeven: kom op voor de rechten van uw inwoners en houdt u aan uw afspraken zoals vastgelegd in 1921.

 De VVD is blij met de uitkomst van dinsdagavond, maar met name ook opgelucht dat zij een betrouwbare overheidspartner is én kan blijven voor haar inwoners.

VVD-Rheden wenst alle wandelaars en hondenbezitters van Velp en omstreken een fijne feestmaand toe, met veel ontspannen wandelingen op het mooie Rozendaalse Veld.


Martinique Visser