Huisvesting arbeidsmigranten beter geregeld!

Op de agenda van de Raad staat deze maand het ‘Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en bijzondere woonvormen’.. De afgelopen 10 jaar zijn er veel huisvestigingen van arbeidsmigranten en zorgcliënten bijgekomen in Rheden. In 2019 reden voor de VVD om samen met GPRB via een aangenomen motie te zorgen voor een proactieve aanpak van overlast bij begeleid wonen.

Bij een werkbezoek bij de Politie in januari 2020 zagen we aantal locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten waaronder een paar verloederde onderkomens. Reden voor de VVD om de aandacht voor die problematiek nog meer op te voeren.

Wij zijn dan ook als VVD trots op dat door ons aandringen er nu vergunningplicht komt voor nieuwe vestigingen van arbeidsmigranten en begeleid wonen. Daarmee worden concentraties van deze woonvormen voorkomen. Een belangrijke eerste grote stap!

Heel goed. Maar ook Rheden kan meer doen en de adviezen vanuit het rapport Roemer volgen. Die commissie deed landelijk onderzoek naar de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Mogelijkheden en taken liggen op het gebied van controle op naleving van de vergunningsvoorwaarden, eisen aan de bouwkundige toestand van de locaties (veiligheid), registratie in burgerlijke stand enz.

Leefbaarheid in de wijken is en blijft een van de stokpaardjes van de VVD!

 

Rob Koekkoek