Alleen met draagvlak van onze inwoners!

In de Extra Raadsvergaderingen van 8 en 9 juni sprak de Gemeenteraad over grootschalige energieopwekking met grote windmolens en zonnepanelenvelden in de gemeente Rheden. Als VVD hebben we bij dit onderwerp steeds aangegeven dat draagvlak van inwoners heel belangrijk is.

Voordat je dergelijke zonnepanelenvelden en grote windmolens bouwt moet er nog op een aantal punten duidelijkheid komen. Zo is er recent een onderzoek gestart naar de Wespendief in de buurt van de Veluwe, neemt het RIVM de gezond effecten van windmolens onder de loep en komen er steeds nieuwe technieken beschikbaar.

In deze Raadsvergaderingen is besloten om twee jaar lang geen grote windmolens en grote zonnepanelenvelden te plaatsen. Een moratorium. Wij hebben nu in de Raad afgesproken dat er in deze tijd ook een burgerforum komt dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente over de energietransitie. We hebben vastgelegd dat de Raad na afloop van het moratorium in 2023 dus nogmaals moet spreken over de wijze waarop grote windmolens en zonnepanelen velden in onze gemeente gebouwd mogen worden.

Wij hebben als VVD hiervoor gestemd. Wij denken door deze manier van stemmen bij te dragen aan de mogelijkheden van inwoners om invloed te hebben wat er in hun leefomgeving gebeurd. Het is aan de Gemeenteraad van 2023 om alles wegende, de noodzaak van energie opwek, de nieuwe technieken, de gezondheidseffecten een wijs besluit te nemen met draagvlak van de inwoners.


Jaap Uijthof, 8 juni 2021