Bouwen Bouwen Bouwen!

De VVD wil graag huizen bouwen. Die urgentie wordt gevoeld door de hele Raad. Ook in onze dorpen is er nog ruimte om te bouwen. Die ruimte heeft de VVD opgezocht en bekeken.

Het bleek dat al jaren het informele beleid was om niet op achterterreinen en binnenplaatsen te bouwen. Voor ons reden om een koerswijziging voor te stellen. Dat hebben we gedaan door de motie ‘Bouwen 2.0’ te initiëren die unaniem is aangenomen.  

Het doel van de VVD is om verantwoord op een binnenterrein te bouwen. Er zijn verschillende initiatieven geweest die niet doorgingen. Dat waren ca. 10 tot 20 woningen per jaar. Dat is jammer, want alles wat je binnen een dorp bouwt hoef je niet in het mooie buitengebied te bouwen.

In de raadsvergadering van maart stelden we de beleidsnotitie ‘Bouwen op achterterreinen’ vast. Een mooi succes!

 En nu op naar meer bouwen! De Imboslaan is het eerste project en wat de VVD betreft volgen er meer en dat kan. Als je dicht tegen de dorpen aan bouwt zijn er mogelijkheden. Zonder dat dit ten koste gaat van het landschap, natuur en ruimte voor boeren. Bijvoorbeeld in Spankeren en Dieren Noord.  Daarover een volgende keer.

 

Rob Koekkoek

Raadslid