Online thema bijeenkomst voor ondernemers met Thierry Aartsen

De Coronacrisis duurt al bijna een jaar en heeft een enorme impact op ons leven. In het bijzonder op het leven van lokale ondernemers. VVD-Rheden heeft in het afgelopen jaar op verschillende manieren aandacht besteed om onze lokale ondernemers te ondersteunen. Onze moties voor extra financiële steun worden momenteel door het college uitgevoerd.

Wij spreken regelmatig met ondernemers en de zorgen zijn groot. Wat is de impact op uw bedrijf en hoe ziet de toekomst er uit? Wij gaan graag, samen met Thierry Aartsen , woordvoerder MKB 2e kamer van de VVD-fractie, met u hierover in gesprek.

Meldt u aan bij: yola.vvd@xs4all.nl en u ontvangt een link voor de online meeting.

We ontmoeten u graag op 17 februari as.


Namens VVD fractie gemeente Rheden

Martinique Visser en Yola Hopmans