Deze week in de Regiobode

Deze week staan er 2 artikelen in de Regiobode. Een bijdrage van onze fractievoorzitter op de raadspagina en een artikel over het binnen halen van onze twee moties voor steun aan ondernemers. De volledige tekst is hieronder te lezen.

OP DE RAADSPAGINA:

De tijd zal het leren

De eerste schermutselingen rondom de landelijke verkiezingen zijn er al. De VVD-fractie is niet echt met deze landelijke verantwoordelijkheid druk. Wij zijn drukker met de plaatselijke politiek. Daarbij vroeg de begroting 2021 alle aandacht. Wij maken ons al langer zorgen over het gemeentelijke huishoudboekje. In voorgaande jaren zijn de tekorten opgevangen vanuit de meevallers en de reserves. Maar als de reserves opraken en de meevallers er niet meer zijn, moet er echt iets gebeuren. De oorzaak van de toenemende tekorten is enerzijds het gevolg dat de uitgaven in het sociaal domein blijven stijgen en anderzijds de kortingen die het rijk heeft opgelegd. Gelukkig hebben we in de gemeente nog een goed niveau op het gebied van de sociale voorzieningen (Nibud 2019). Dat proberen we ook zo te houden. De corona maatregelen hebben op veel inwoners een enorme impact. Zowel sociaal als financieel. Bijvoorbeeld  voor onze horecaondernemers die weer voor weken hun bedrijf moeten sluiten. De VVD fractie is nog niet geheel gerust op de financiële gevolgen van deze coronamaatregelen. Het kabinet heeft aangegeven de gemeente financieel te compenseren, maar de ervaring leert dat er ook wel wat op het bordje van de gemeente blijft. De tijd zal het leren.


ARTIKEL IN DE REGIOBODE

Tijdens de bespreking van de gemeentelijke begroting op dinsdag 10 november diende de VVD-fractie twee moties in om lokale ondernemers te steunen tijdens de huidige coronacrisis. "Ondernemers zijn de aanjagers van onze lokale economie en werkgelegenheid. Het is dus heel belangrijk dat zij de coronacrisis overleven", laat fractievoorzitter Yola Hopmans weten. "De horeca is voor de tweede keer volledig gesloten, maar ook de cultuursector, de recreatie- en evenementensector zit nagenoeg op slot. En dat doet pijn bij de ondernemers. 

De VVD diende twee moties in, die beide met een ruime meerderheid door de gemeenteraad zijn aangenomen. Er komt nu vanuit een provinciale subsidie geld beschikbaar voor ondernemers die financieel zwaar getroffen zijn in de sectoren cultuur, recreatie- en evenementen. Ook krijgen ondernemers extra tijd om hun gemeentelijke belastingen te betalen. "We hopen dat deze financiële ondersteuning hen, in een tijd van zoveel chaos en onzekerheid, nét dat beetje licht geeft om het vol te  houden", aldus VVD fractievoorzitter Yola Hopmans.