Onze oud fractievoorzitters maken geen gebruik coulanceregeling

In december 2019 heeft een oud fractievoorzitter de gemeente er op gewezen dat er in de periode 2009 – 2014 de vergoeding voor fractievoorzitters niet is uitbetaald. Dezelfde oud-fractievoorzitter heeft tegelijk een beroep gedaan op uitbetaling.

Het is natuurlijk te betreuren dat deze fout is gemaakt en dat fractievoorzitters daardoor een financiële vergoeding niet hebben ontvangen.

We praten over de periode 2009- 2014. Dat is 10 tot 6 jaar geleden. Het heeft de VVD fractie verbaasd dat in 2019 alsnog een verzoek tot uitbetaling van deze vergoeding is gedaan. Kennelijk heeft in de periode 2009-2014 geen enkele fractievoorzitter de uitbetaalde vergoedingen gecontroleerd op juistheid en aan de bel getrokken toen bleek dat er een fout is gemaakt.

Inmiddels is de wettelijke termijn ( 5 jaar) om een beroep op deze vergoeding te doen verstreken. De wettelijke verplichting om uit te betalen is verjaard. Hoe vervelend het ook is dat deze fout pas in 2019 aan het licht is gekomen wij vinden dat er geen beroep meer op uitbetaling kan worden gedaan. Wij raadsleden staan niet boven de wet. Wij moeten ons aan de wet houden.

Een coulance regeling is wat ons betreft dan ook niet aan de orde.

Naar onze inwoners toe vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over een nabetaling van de vergoeding. Wij willen graag, wanneer alle eventuele uitbetalingen zijn gedaan, een overzicht van de fractievoorzitters die gebruik hebben gemaakt van de coulance regeling en willen ook graag weten welk totaalbedrag hiermee gemoeid is.

Bij de VVD gaat het om 2 oud fractievoorzitters; Ronald Haverkamp en Jaap Uijthof. Zoals al in De Gelderlander te lezen was, zullen zij, net zoals een aantal anderen, niet ingaan op het aanbod om over te gaan tot de nabetaling.