Bouwen aan de Imboslaan in Dieren!

In de raadsvergadering van 28 mei jl. is het plan om te bouwen aan de Imboslaan in Dieren weer opgestart. Na de eerste poging op basis van een inschrijfwedstrijd bleek er veel bezwaar te zijn in de buurt tegen het bouwplan. En zonder brede steun van inwoners lukt het niet en dat moet je ook niet willen. Reden om een aangepast plan te maken. Gelukkig is dat plan nu in de Raad aangenomen. De VVD is daar heel blij mee. De plannen liggen er al heel lang om het terrein van de voormalige mavo te bebouwen en we hebben een tekort aan woningen.

Nu komt de uitwerking in een plan en wordt met het wijkplatform DiNO deze plannen met de in- en omwonenden besproken en input opgehaald. Er wordt door inwoners waarde gehecht aan het groen in de wijk en er wordt waarde gehecht aan dat er woningen komen voor woningzoekenden. En de gemeente heeft een taak in de bouw van woningen en behoud van de mooie omgeving. Dat puzzeltje zal niet eenvoudig zijn. Gun je anderen ook een plek in onze mooie gemeente of hecht je meer waarde aan al het groen in de directe omgeving van je eigen huis?

 

Wij denken dat de opgave van voldoende woningen belangrijk is in een goede leefomgeving. Met dit plan worden er dan 35 gerealiseerd waarvan minimaal 10 sociale huurwoningen die door Vivare worden gerealiseerd. En de woningen worden ook volgens de moderne eisen gebouwd, energiezuinig met aandacht voor natuur rond de woning zelf en in de omgeving.

 

De bouwopgave met alle rondvoorwaarden is niet eenvoudig. Wij denken dat dat mogelijk is; een beetje geven en nemen, dan lukt dat zeker!

De VVD gaat er vanuit dat een ieder zich realiseert dat we in een klein land met veel inwoners leven. Soms moet je dan een beetje opschuiven.

 

Rob Koekkoek

Raadslid VVD Rheden