Eindelijk beleid en een plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten!

Eindelijk! Er komt een plan van aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 26 mei jl. de ‘Verkenning en visie’ vastgesteld en de wethouder heeft toegezegd in september 2020 met het uitvoeringsplan te komen. Goed nieuws! De VVD is al meer dan 2 jaar bezig om aandacht te vragen voor de problematiek van de hoge concentratie deze woongroepen in bepaalde wijken.

In de afgelopen weken is eens te meer gebleken hoe nodig het is beleid te hebben om de huisvesting  van arbeidsmigranten en zorgcliënten in goede banen te leiden. De bijna onmenselijke woonsituatie van 51 arbeidsmigranten in een pand aan de Willemstraat in Velp werd zelfs landelijk nieuws en ik zelf ben onlangs gebeld door verontruste inwoners uit Velp over de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Deze staat behoorlijk onder druk omdat er een concentratie is van arbeidsmigranten die nogal wat overlast veroorzaken. Veel lawaai door overmatig drankgebruik is daar een voorbeeld van. Het gaat dus enerzijds om fatsoenlijke en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten en anderzijds om de leefbaarheid en veiligheid in die wijken waar de arbeidsmigranten wonen.

De VVD heeft ook regelmatig aandacht gevraagd voor de problemen in de wijken waar veel, misschien wel te veel, locaties beschermd of begeleid wonen zijn. Ook hier zijn we vaak benaderd door inwoners die zich zorgen maakten over de leefbaarheid in hun buurt. Grote groepen veroorzaken nu eenmaal vaker overlast wat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet ten goede komt. De leefbaarheid en veiligheid voor iedereen rondom de panden moet verbeterd worden en meer balans en spreiding zijn in de huisvesting van deze doelgroepen is wat ons betreft een must. Een betere spreiding in de gemeente maar nog meer spreiding de regio.

Er zijn nogal wat instrumenten om dit te realiseren. Denk aan vergunning voor kamerverhuur, aanpassen bestemmingsplannen, meer controle en handhaving, aanwezigheid beheerders op de locaties. Ik vind dat maatregelen die snel genomen kunnen worden, ook snel genomen moeten worden. De VVD zal er op zeker aandringen dat ook te doen.

 

Yola Hopmans

Fractievoorzitter VVD Rheden