Wind of Zon?

Of je nu van wind of zon houdt, de energiebehoefte gaat voor een deel door wind of zon ingevuld worden. In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt regionaal (van Rheden tot Wijchen) de behoefte geraamd aan energie, de mogelijkheden voor opwekking en de verdeling over de verschillende gemeenten.

Eerder werd er van uitgegaan dat ± 120 windmolens (tiphoogte 120 m¹) of 1.350 ha zonneweide nodig waren voor de energiebehoefte. Nu zijn dat 20 windmolens of 200 ha zonneweide. Laten we even uitgaan van die 20 windmolens, waar zetten we die dan neer?

Volgens strikte invulling van de huidige natuurwetgeving kunnen die alleen in de strook van de dorpen en landbouwgronden worden geplaatst. Dan hebben onze inwoners te maken met geluidsbelasting en slagschaduwen op hun woningen. Dat beperkt de mogelijkheden nog meer. Ook zullen Natuurmonumenten en Geldersch Landschap niet zitten te wachten op windmolens in het natuurterrein. Onze verwachting is dat we een heel stevige discussies krijgen over de mogelijke locaties. En omdat we het ook voor de natuur doen, blijft dan plaatsing van windmolens of zonneweides op verantwoorde plekken in het natuurgebied buiten beeld?

Kortom, wij verwachten een spannende en intensieve discussie over de invulling van de energiestrategie.

Rob Koekkoek