Geen voorrang voor statushouders!

In de raadsvergadering van 26 november jl. is de Regionale Huisvestingsverordening vastgesteld en daarmee ook de voorrang van statushouders bij het toewijzen van een woning. Dat betekent dat anderen, mensen uit Rheden die al lang op een woning wachten, langer moeten wachten op een (sociale) huurwoning. Een meerderheid van de raad gaat hier dus mee akkoord. De VVD niet.

Hoe zit het? Rheden doet mee met de Regionale Huisvestingsverordening. Daarmee wordt de schaarse woonruimte in de regio verdeeld. Ook wordt bepaald wie er al of niet voorrang krijgt bij het krijgen van een sociale huurwoning.  Doordat we dat in de regio als gemeenten gezamenlijk doen kunnen mensen zonder barrières  van gemeente wisselen. 

Elke gemeente heeft van het rijk een zgn. taakstelling gekregen waarin bepaald wordt hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Om dit te faciliteren wil de regio dat statushouders bovenaan de lijst staat van urgentie zetten, ook als er aan de verplichte eis is voldaan. Zo kan het dus gebeuren dat een iemand die vanwege huiselijk geweld een woning zoekt, langer in de gevaarlijke situatie moet blijven omdat een statushouder een hogere urgentie heeft.

De VVD heeft bij de behandeling van de huisvestingsverordening herhaaldelijk aangegeven dat alle mensen gelijk moeten worden behandeld. Dus ook statushouders! Zij hebben dezelfde rechten en plichten en wat de VVD betreft geldt dat ook hier.

Rheden moet natuurlijk zijn deel van de landelijke taakstelling om statushouders te huisvesten op zich nemen maar daarna zullen de statushouders, net als de andere mensen, op hun beurt moeten wachten voor een woning.  Zodat woningzoekenden, bijvoorbeeld starters, uit Rheden sneller een woning toegewezen krijgen en er ook meer woningen overblijven voor de mensen uit Rheden.

Yola Hopmans

Fractievoorzitter VVD Rheden