In de Regiobode.. Regionale Energie Strategie

Op de Raadspagina van deze week heeft Jaap Uijthof een bijdrage geleverd voor de rubriek 'Van de partij'. Hij schrijft over de uitdagingen waar de Regionale Energie Strategie ons voor stelt. Lees hier de hele tekst van Jaap in de Regiobode.

Regionale Energie Strategie (RES)

Een van de grootste uitdagingen van de komende tijd is het beantwoorden van de vraag hoe en waar we in de toekomst onze energie gaan opwekken. Ook de gemeente Rheden zal hier een steentje aan moeten bijdragen.

De regio werkt aan het opstellen van de Regionale Energie Strategie. Stap 1 is het beperken van het energiegebruik met de helft. Stap 2: zorg dat alle bruikbare daken met zonnepanelen worden vol gelegd. Dan zijn we al een eind onderweg maar er moet er ook nog veel gebeuren.

Dat vraagt om overige energieoplossingen. Windmolens en zonnepanelenvelden zijn (huidige)technische mogelijkheden om grootschalig energie op te wekken. Deze technieken vragen veel van de open ruimte. De VVD staat niet te springen om veel van de open ruimte hieraan op te offeren. Toch zullen we iets moeten doen om onze stroom op te wekken.

De impact is groot. Bij het Rhedense energiecafé werd gesproken over meer dan 100 windmolens of meer dan 1000 ha zonnepanelen of een combinatie daarvan.

Het komende half jaar wordt gewerkt aan de vraag waar we de ruimte moeten zoeken om deze energieoplossingen neer te zetten/leggen. Wij hopen dat U zich laat horen en meedenkt over de (her)inrichting van Nederland, de regio en Rheden.

Jaap Uijthof