Begroting vastgesteld; Geen OZB-verhoging !!

Het was een lange dag, gisteren bij de begrotingsraad. Van 14.00 tot 23.20 uur is de raad bezig geweest met de behandeling van de begroting. Onze fractievoorzitter Yola stak als eerste van wal bij de Algemene Beschouwingen. 'Rheden krachtiger in balans' was daarbij het credo.

© YH

 'Rheden krachtiger in balans.. een heldere visie op onze gemeente die vraagt om een krachtige aanpak. De analyse die gemaakt is van onze bevolkingssamenstelling is gebaseerd op feiten. Het zijn wellicht niet de feiten waar je heel blij mee kan zijn maar het is wel de realiteit.  Realiteit is ook dat we deze feiten onder ogen moeten zien en er naar moeten handelen. De disbalans in de bevolkingsopbouw, de bevolkingssamenstelling en de lage gemiddelde welvaart zijn gegevens die bepaalde consequenties met zich meedragen, en die consequenties zullen we niet uit de weg gaan. Juist nu komt het er op aan dat we onze verantwoordelijkheid nemen en er samen voor gaan zorgen dat Rheden weer in stabieler financieel vaarwater terecht komt. De VVD twijfelt er niet aan dat dat gaat lukken'.

Met deze zinnen werden de Algemene Beschouwingen geopend. Voor de hele tekst van onze fractie, zie bijlage.

De oppositie diende veel amendementen in om bezuinigingen terug te draaien of dekking te zoeken in verhoging van de OZB. Te makkelijk vinden wij, om huizenbezitters en ondernemers te laten opdraaien voor de tekorten die ontstaan in de bedrijfsvoering en het Sociaal Domein. Kijk eerst naar de uitgaven, hebben wij meegegeven.

25 amendementen en 5 moties verder..... werd de begroting vastgesteld, inclusief de visie "Rheden krachtiger in balans". 


Het was een lange dag..... maar wij kijken er met een tevreden blik op terug.