A348, snelheid, lobby en waarom..

In de raadsvergadering van 29 oktober 2019 is er een motie aangenomen die gaat over een lobby naar verlaging van de snelheid op de A348. De Raad heeft dus niet besloten de snelheid te gaan verlagen. Daar gaat de Raad ook niet over want de de A348 is van de Provincie Gelderland.

© Flickr

De insteek van de VVD was om alleen te lobbyen voor snelheidsverlaging als de Stikstofruimte*) die daarbij vrijkomt ten goede komt aan de gemeente Rheden. En dan met name voor de bouw van woningen.


Verlaging van de snelheid levert Stikstofruimte op. En de kans is heel groot dat er iets gaat gebeuren met snelheden op de wegen. De Provincie zal niet alle teruggang in Stikstofuitstoot bij de boeren gaan halen. Dus ook op andere vlakken moet er minder stikstofuitstoot gerealiseerd worden. Dat zal ook voor een klein deel uit de beperking van het verkeer moeten komen. Dat vinden wij ook niet leuk, maar lijkt onafwendbaar.


De wethouder zegt dat het overleg over eventuele snelheidsbeperking al loopt met de Provincie. En dat de insteek van het college ook is dat de stikstofruimte die daar mogelijk bij vrijkomt, in onze gemeente blijft. Die kan dan worden gebruikt om woningbouw te realiseren.
En ja, als je ziet aankomen dat iets onafwendbaar is, is het beter het beste ervan te maken. En dat is in dit geval zorgen dat de stikstofruimte die ontstaat bij verlaging van de snelheid op de wegen bij of in onze gemeente, ook aan onze gemeente ten goede komt.


*) (Wat is stikstofruimte: Als de uitstoot minder wordt door een maatregel, kun je die verlaging van uitstoot geheel of deels toerekenen aan ander werk, zoals woningbouw. Dat project kan dan wel weer doorgaan)
 
Rob Koekkoek
Fractie VVD Rheden
lees ook het artikel in De Gelderlander van 30 oktober via deze link