OZB is geen melkkoe!

Het is u vast niet ontgaan; de gemeente Rheden moet bezuinigen. Er is een tekort van zo’n 6 miljoen euro. Dat is veel geld. Het college heeft een heel pakket bezuinigingsvoorstellen gedaan en daar praat en besluit de raad over op 12 november as.

Bezuinigen is nooit leuk en doet altijd pijn. Maar soms is bezuinigen nodig om ook in de toekomst de diensten te kunnen blijven leveren. Wanneer je geld tekort komt dan kijk je eerst naar je uitgaven en wat je daar kan schrappen. Dat lijkt me een goede start. Vervolgens kijk hoe je dingen anders, goedkoper en efficiënter kan doen zodat het minder geld kost. Ook logisch. En tenslotte moet je ook onder loep nemen of je je inkomsten kan verhogen. Dit is ook precies wat het college heeft gedaan. Een van de voorstellen is een bezuiniging op de bibliotheek. En dat is een pijnlijke. Ik vind dat de raad moet kijken hoe we de bibliotheek buiten de bezuinigingen  kunnen houden. Dat zal vast enige creativiteit vergen. ‘De OZB met 10% verhogen’ roept GroenLinks, want de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat vind ik veel te gemakkelijk. Alsof het verhogen van de OZB de melkkoe van de gemeente moet worden. Met het verhogen van de OZB laat je huizenbezitters dan maar opdraaien voor een tekort.  Dus ook jonge mensen die net een eigen woning hebben, senioren en inwoners met een middelinkomen gaan meer betalen. Wat mij betreft geen goed plan omdat je maar een deel van de inwoners laat betalen.  Een ander, en in mijn ogen een eerlijker, voorstel van het college is om de afvalstoffenheffing en de rioolrechten kostendekkend te maken. Dat betekent dat de gemeente dat niet meer (voor een klein  deel) subsidieert maar dat alle huishoudens betalen voor de diensten die geleverd worden. Dit is een lastenverzwaring voor onze inwoners en wat de VVD betreft ook een pijnlijke maar wel een eerlijke. Omdat het voor alle huishoudens  geldt. En dat levert een miljoen euro per jaar op. Op 12 november gaan we het debat hierover voeren. En mij betreft  zoeken we een oplossing voor de bibliotheek en blijft de OZB buiten schot.


Yola Hopmans

Fractievoorzitter