Ondertussen in de raadsvergadering van 24 september 2019

24 september, de eerste raadsvergadering na de zomer van 2019, en de raadsvergadering staat op het punt om te beginnen. Voor de VVD staat een belangrijke item op de agenda namelijk de startnotitie Woonvisie. In de startnotitie Woonvisie worden de grove lijnen uitgezet om te komen tot een Woonvisie. Voor de VVD is het belangrijk dat het mogelijk wordt gemaakt om specifiek beleid te maken voor mensen/cliënten die begeleid wonen. Voor studenten en arbeidsmigranten is dit beleid er al.

De afgelopen maanden heeft de VVD veel klachten gekregen over overlast door mensen die wonen in een huis waarin zij met begeleiding wonen. De VVD wil dit graag oplossen. Het liefst door goede en altijd aanwezige begeleiding voor deze mensen. Eén van de mogelijkheden om te komen tot een oplossing is door beleid te maken voor deze doelgroep. De VVD heeft een amendement (wijziging) ingediend om begeleid wonen tot te voegen aan doelgroepen waarop extra beleid gemaakt kan worden. De complete raad is unaniem meegegaan in het voorstel van de VVD. De complete raad erkent dat de huidige situatie omtrent beschermd wonen niet wenselijk is.

In de startnotitie woonvisie wordt verder afgesproken dat we voornamelijk willen gaan bouwen voor de midden en duurdere segmenten. Een analyse wijst uit vind dat er genoeg sociale huurwoningen zijn (ca. 6200) en dit aantal dient  behouden te blijven. Het college verwacht een verschuiving uit de sociale huurwoningen zodra er meer aanbod is in het woonsegment daarboven.

De verordening maatschappelijk ondersteuning is ook gewijzigd tijdens deze vergadering. Het college zag met deze wijziging een win-win situatie. Hulp in huishouden willen zij aanpassen van maatwerk door zorgaanbieders naar een algemene voorziening door een schoonmaakdienst.

Het grote voordeel hiervan is dat het in de huidige vorm, maatwerk, duurder is en meer tijd kost voor hetzelfde resultaat dan wanneer dit een algemene voorziening regelt. Hierdoor blijft er meer budget over voor de mensen die zware zorg nodig hebben en kunnen we hopelijk een gedeelte besparen in het kader van de naderende bezuinigingen 

In de raad zijn nog een aantal moties gepasseerd, een viertal daarvan zijn aangenomen. Deze zijn opgenomen in dit stuk en daar ga ik even snel langs.

Ballonnenmotie van GL & SP voor een verbod op ballon bij vergunde evenementen en het gebruik van niet-afbreekbare en/of plastic confetti. VVD heeft tegen deze motie gestemd

 Zorg voor betaalbare woningen van de PvdA. Daarin wordt het College gevraagd om in percentages aan te geven, bij grotere nieuwbouwprojecten, hoeveel er gebouwd wordt aan sociale, middel en duurdere woningen. Daarnaast wordt het College gevraagd erop te letten dat bij grotere bouwprojecten de leefbaarheid van bestaande wijken wordt verbeterd, duurzaamheid van sociale woningen omhoog gaat, nieuwbouwwijken een divers woningaanbod hebben en dat de sociale huurwoningen binnen de afgesproken getallen blijft.

De laatste twee moties zijn van CU & GL. Die vragen om de fietsveiligheid te verbeteren voor fietsers bij traverse Dieren. De vraag is voornamelijk een oproep tot inspanning om te kijken of het opgelost kan worden.

De VVD ondersteunde elk van deze moties met uitzondering van de ballonenmotie. Wij vinden een totaal verbod op ballonnen te ver gaan. Ontmoedigen zijn we het zeker mee eens, verbod is echt een stap te ver.


Bram Wieringa,

Raadsvolger