Martinique over Cultuurbedrijf RiQQ

Afgelopen Raadsvergadering stemde de raad unaniem in met het kwijtschelden van een restant van een lening die in 2012 verstrekt was aan ons Cultuurbedrijf RIQQ. De VVD heeft deze kwijtschelding van harte ondersteund, graag neem ik u – kort – even mee in de besluitvorming en de geschiedenis van deze lening.

© MV

Met de oprichting van het Cultuurbedrijf RIQQ in 2012 werd de organisatie geconfronteerd met het overnemen van de financiële verplichtingen (8 arbeidscontracten) van de voormalige muziekschool Musica Allegra. Aangezien RIQQ bij oprichting nog niet beschikte over de middelen om deze financiële uitdaging het hoofd te bieden, heeft de gemeente aangeboden hen te helpen in de vorm van een lening. De jaarlijkse aflossing van de lening heeft RIQQ afgelopen jaren bemoeilijkt in hun bedrijfsvoering – het is lastig om externe geldverstrekkers aan je te binden (subsidies en fondsen) als blijkt dat er sprake is van een negatief eigen vermogen. Daarnaast wordt een gedeelte van de lening elk jaar afgelost met de subsidies die verstrekt worden voor culturele projecten en muzieklessen – en dat betekent dat er juist voor dat soort projecten minder geld overblijft.

RIQQ heeft inmiddels de helft van de lening afgelost, en dat vinden wij gezien de omstandigheden een hele mooie prestatie! Met deze kwijtschelding (goedgekeurd door de Raad tijdens de behandeling van de Zomernota op 25 september j.l.) kan ons Cultuurbedrijf weer met frisse moed en met een gezonde financiële uitgangspositie er tegenaan! Om nog meer gave culturele projecten te realiseren die onze hele gemeente een beetje mooier maken.

En mocht u nou geïnteresseerd zijn in alles wat het Cultuurbedrijf RIQQ onze gemeente te bieden heeft, zal ik hierbij ook nog even de link naar de website vermelden.

https://cultuurbedrijfriqq.nl/

Martinique Visser,

Raadslid VVD-Rheden