VVD trots en blij met de innovatieprijs Zwembaden 2018!

Gemeente Rheden heeft op 28-11 de innovatieprijs gewonnen! Daar is de VVD trots op en blij mee. Temeer omdat de reden van de prijs is dat Rheden de moed heeft gehad om een doelgroepenbad te realiseren met WMO-geld. En dat is nog niet eerder gebeurd in Nederland.

De VVD Rheden is altijd voorstander geweest van een doelgroepenbad, mits gefinancierd uit bestaande middelen. Dat is gelukt. De VVD had eerder aangegeven om te kijken of het bad met WMO-geld gefinancierd kom worden. Tijdens de onderhandelingen bleek dat (nog) niet tot de mogelijkheden te behoren. De deur hiervoor werd wel op een kier gezet in het coalitieakkoord en dat heeft dus goed uitgepakt.

De gemeenteraad besloot in september jl. unaniem om het zwembad op deze manier te financieren. Hiermee laat de raad zien dat investeren in en doelgroepenbad maatschappelijke meerwaarde heeft. Namelijk dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen aan de samenleving.

zie ook het artikel in De Gelderlander van deze week