Politiecapaciteit en hamerstukken tijdens de raadsvergadering van 27 november 2018

De verwachting was dat met een korte agenda en alleen hamerstukken de vergadering vroeg afgelopen zou zijn. Eerst is de rondvraag die aan het begin van de vergadering staat gepland. Vanuit de SP en VVD zijn er vragen. De SP stelt een vraag over de afname van het aantal gebruikers van de Voedselbank in de gemeente Rheden. Dat naar aanleiding van een bericht daarover in de Gelderlander. Wethouder Gea Hofstede geeft de aantallen in l Rheden 2015: 174, 2016: 175, 2017: 146 in 2018 155. Dat adequate antwoord is voldoende.

Sjir Hanssen stelt naar aanleiding van een artikel in De Gelderlander de vraag wat de consequenties zijn van de afname van de politiecapaciteit in onze gemeente. Met name de primaire veiligheid kan in het geding zijn.

De burgemeester geeft antwoord: De sterkte neemt inderdaad af en wordt in 4 jaar afgebouwd. Door regionalisering van een aantal jaren geleden, is de destijds bestaande structuur ontmanteld. Daarna is er een nieuwe opgebouwd. Bij die opbouw waren de regio’s, waar de gemeente Rheden toe behoort, overbedeeld. Nu werd bij de evaluatie geconstateerd dat de stad Arnhem echt een tekort heeft. Dus herschikking en dat betekent dat de regio’s capaciteit moeten inleveren. Ook daarover is weer onderhandeld, want de teruggang was eerst nog groter. In ons goede polderland is er gemiddeld en was men eruit. Dat geeft in Arnhem dan weer vragen over de capaciteit, maar goed dat is daar. Met de toezegging van de burgemeester dat de inzet wordt gegarandeerd omdat “politierayongrenzen” voor de politie geen grenzen zijn voor de inzet, is ook onze vraag beantwoord.

De Raad benoemt vervolgens de nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer W. Van Deursen onder dankzeggingen van mevrouw B. IJsselmuiden, de vertrekkende voorzitter van de Rekenkamercommissie.

Bij het vaststellen van het reglement van orde van de Raad, geeft de fractie van Groen Links aan dat zij toch voorstander blijft van het kunnen benoemen van raadsvolgers die niet op een verkiezingslijsten hebben gestaan. Maar dat voorstel wordt niet in stemming wil gebracht omdat er geen meerderheid voor is te vinden. De VVD is daar op tegen, het tast de democratische legitimiteit te veel aan als er raadsvolgers worden benoemd die niet op een kieslijst hebben gestaan. Voor de VVD een principieel punt.

Verder alleen hamerstukken en inderdaad, een korte vergadering!

De Gelderlander berichtte het volgende over de verminderde politiecapaciteit ( klik op bijgaande link)

Politiezorg-rheden-rozendaal-en-doesburg-blijft-goed~