Regionale energiestrategie op het verlanglijstje

Elke maand vullen raadsleden een pagina in de regiobode om inwoners te vertellen wat er speelt en wat zij belangrijk vinden. Deze maand is Jaap Uithof aan het woord en hij vraagt hij aandacht voor duurzaamheid en de regionale energiestrategie.

Het einde van het jaar nadert. De donkere dagen komen eraan. Alles staat klaar voor het nieuwe jaar, de begroting voor 2019 is door de Raad goedgekeurd.

Naast het voeren van degelijk beleid zijn er voor de VVD ook de nodige politieke wensen. Wij willen graag mensen uit de bijstand aan het werk helpen, wij willen kijken hoe en waar we nieuwe woningen kunnen gaan bouwen en wij willen Rheden klaar maken voor een duurzame CO2 neutrale toekomst. Het voelt een beetje als het verlanglijstje voor begin december.

U vindt het wellicht vreemd dat de VVD zich druk maakt over duurzaamheid. De VVD wil problemen die er aankomen tijdig oppakken. Daardoor heb je meer tijd om oplossingen te zoeken.

Energie zal duurzaam moeten worden opgewekt om de CO2 uitstoot te beperken. Om de grootte van de opgave te laten zien toch een cijfer. Er zijn 2700 voetbalvelden aan zonnepanelen nodig om de benodigde energie voor Rheden duurzaam op te wekken. Dat is meer dan 15% van de oppervlakte van de gemeente Rheden. Dat is heel erg veel. In de toekomst zullen innovaties ontstaan waardoor de soep niet zo heet gegeten zal worden. Toch sporen wij het college nu aan om oplossingen te zoeken en een regionale energiestrategie op te stellen zodat we tijdig de benodigde ruimte kunnen reserveren.


 Jaap Uijthof