Duurzaam erfgoed

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 november jl. unaniem een amendement van de VVD aangenomen om erfgoed toekomst te geven door het toestaan van duurzaamheidsmaatregelen.

Rheden heeft veel erfgoed en dat willen wij graag duurzaam behouden. Juist bij erfgoed en gemeentelijke monumenten, vaak oude panden, is veel winst te behalen als het gaat om duurzaamheid. Eigenaren van bijvoorbeeld gemeentelijke monumenten moeten wat ons betreft daarom de mogelijkheid krijgen om hun pand te verduurzamen met bijvoorbeeld dubbelglas of zonnepanelen op het dak. Wij horen regelmatig van eigenaren dat dit niet altijd mogelijk is of niet mogelijk is op de manier waarop de eigenaar het wil. Bijvoorbeeld een eigenaar die zonnepanelen op zijn woning wil maar dat mag niet omdat het zichtbaar is vanaf de weg. Dakpannen met zonnecellen mag dan wel maar dat is een veel duurdere oplossing met ( tot nu toe) minder rendement. Wij vragen ons af “gaat erfgoed voor duurzaamheid of duurzaamheid voor erfgoed”. De VVD kiest voor dat laatste. Dat betekent niet dat we al het erfgoed vol moeten gooien met zonnepanelen maar wel dat we met een realistische blik moeten kijken waar het wél kan zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de uitstraling van monumentale panden. Als ons erfgoed een duurzamer karakter krijgt, is het daarmee ook meer toekomstbestendig.

Yola Hopmans