Raadsvergadering 29 mei. Rob Koekkoek en Bram Wieringa geïnstalleerd! Jaap Uijthof plv. voorzitter van de gemeenteraad.

In deze eerste reguliere raadsvergadering staan naast hamerstukken op de agenda, de installatie van drie nieuwe raadsleden en raadsvolgers én de benoeming van raadsleden in een aantal commissies. Omdat Ronald Haverkamp wethouder is geworden, treedt Rob Koekkoek toe tot de raad. En daarmee komt er een plek vrij voor Bram Wieringa om raadsvolger te worden. Natuurlijk wensen wij hen heel veel plezier en succes en zijn blij dat zij ons team versterken. Jaap Uijthof is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad! Gefeliciteerd Jaap!!

De benoemingen op een rij:

  • Rob Koekkoek is geïnstalleerd als raadslid
  • Bram Wieringa is geïnstalleerd als raadsvolger
  • Jaap Uijthof is benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
  • Yola Hopmans is benoemd als lid van de werkgeverscommissie
  • Sjir Hansen is benoemd als lid/voorzitter van de rekenkamer
  • Jaap Uijthof en Rob Koekkoek zijn benoemd in de agendacommissie/voorzitterspool
  • Yola Hopmans is benoemd als lid van de  Calamiteitencommissie Sociaal Domein
  • Martinique Visser is benoemd als plaatsvervangend lid van de Eurregio