College Gemeente Rheden geïnstalleerd!

Nadat Yola Hopmans namens de aanstaande coalitie het coalitieakkoord heeft toegelicht in de gemeenteraad en de drie niet formerende partijen daar een reactie op hebben gegeven is het coalitieakkoord voor kennisgeving aangenomen, In de komenden periode zullen er op onderdelen zeker nog uitgebreide debatten gevoerd gaan worden.

© YH

Het nieuwe college: vlnr :Dorus Klomberg(D66) , Marc Budel (CDA), Gea Hofstede (PvdA), Carol van Eert (burgemeester), Ronald Haverkamp(VVD) en Hans Kettelarij (gemeentesecretaris)


Het volgende agendapunt was de benoeming en installatie van de kandidaat wethouders. Elke partij droeg zijn eigen kandidaat aan. Onze voordracht luidde als volgt: "Wij dragen Ronald Haverkamp voor als kandidaat wethouder. Hij heeft bij de verkiezingen het meeste aantal stemmen behaald en geniet daarmee een groot draagvlak bij de inwoners. Daarnaast heeft hij acht jaar ervaring als wethouder wat volgens de VVD van grote waarde is in het nieuwe college. Ronald Haverkamp is kandidaat voor een grotendeels andere portefeuille dan de voorgaande 8 jaren. Wij zien dat als een uitdaging voor hem die hij met veel enthousiasme aan zal gaan en op een deskundige manier inhoud zal geven". 

Elke kandidaat wethouder behaalde een ruime meerderheid van de stemmen in de raad en konden dus door burgemeester Carol van Eert, na het afleggen van de eed of belofte, geïnstalleerd worden.

Wij feliciteren alle wethouders en wensen hen veel succes in plezier in hun nieuwe uitdaging!