Er is een coalitieakkoord!

Een stralende dag is het! Niet alleen vanwege het weer maar ook omdat we vandaag het coalitieakkoord hebben ondertekend en de kandidaat wethouders hebben voorgesteld. Na een aantal weken in een goede sfeer onderhandelen onder bezielende leiding van formateur Niels Joosten, ligt er een mooi plan voor de komende vier jaar.

© YH

Op de foto het nieuwe beoogde college.Vvan links naar rechts: Dorus Klomberg, Ronald Haverkamp. Carol van Eert( burgemeester), Hans Kettelarij (gemeentesecretaris) Gea Hofstede en Marc Budel.


Tijdens de bijeenkomst vanmorgen heeft Niels Joosten verslag gedaan van het proces. Hij was onder de indruk van de bereidheid tot samenwerken van alle partijen en de goede harmonie waarin de besprekingen plaats vonden. Daarna stelden de kandidaat wethouders zich één voor één voor en gaven in het kort aan wat hun speerpunten zijn voor de komende periode.

Toen was het tijd voor de ondertekening!

Onze nieuwe fractievoorzitter, Yola Hopmans, had de eer als eerste haar handtekening onder het akkoord te zetten. Daarna volgden Bert de Lange van het CDA, Gea Hofstede van de PvdA, Dorus Klomberg van D66 en als laatste Hendri Witteveen van de CU.

Na de felicitaties over en weer was er een fotosessie van het beoogde college en de onderhandelaars.

Tot slot hebben Ronald en Yola  Niels Joosten, de onderhandelaars en de ambtelijke ondersteuning uitgebreid bedankt voor de inzet, bijdrages en de plezierige samenwerking.

Op 16 mei as. om 19.30 is een een extra raadsvergadering ivm de benoeming van de wethouders.


Benieuwd naar het coalitieakkoord? Open dan snel de bijlage.