Veiligheid of privacy?

Veiligheid is onderwerp dat we veel horen in de gesprekken met inwoners. Recent gepubliceerd onderzoek geeft aan dat het thema veiligheid één van de meest belangrijke punten voor de kiezers is. Dan is het ook begrijpelijk dat iedere partij in verkiezingstijd het er over heeft. Maar wat is veiligheid?

Veiligheid is in mijn optiek in hoofdzaak een gevoel. Het is niet concreet te benoemen want ieder mens heeft een gevoel van veiligheid gebaseerd op zijn eigen normen en ervaringen. Wat voor de een heel veilig voelt, voelt voor de ander als onveilig. Daarom is het ook lastig om concreet op te schrijven wat veiligheid is en hoe dat is te waarborgen. 

Voor de VVD is veiligheid een belangrijk onderwerp. Wij willen dan ook het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten. En het gaat niet alleen over de fysieke veiligheid maar ook over de sociale veiligheid. Bij de VVD zijn alle mensen, ongeacht van afkomst en sociale status, gelijk en krijgt iedereen dezelfde kansen. Maar het initiatief ligt bij mensen zelf.

De VVD zet vooral in op preventie. Dus zichtbare aanwezigheid van politie en  van handhaving. We staan voor een veilige fysieke openbare ruimte. Dus geen obstakels voor voetgangers op trottoirs en fietspaden. Goede (duurzame) verlichting op plaatsen waar het nodig is draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid. Inzetten op cameratoezicht daar waar nodig is. Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Daar biedt cameratoezicht bij de beveiliging een perfecte ondersteuning.  Vooral tijdens de late en vroege uurtjes en gedurende de weekenden is cameratoezicht voor een bedrijventerrein een uitkomst om de criminaliteit te bestrijden.

Begin 2018 is een overzicht gepubliceerd van de inbraakcijfers in de regio. Rheden springt daar negatief uit. In onze gemeente zijn meer inbraken dan in het overige deel van de regio. Wij zijn dan ook voor cameratoezicht. Door het plaatsen van ANPR-camera’s (automatische herkenning van nummerplaat van auto) op onze uitvalswegen, verhoog je de pakkans van mensen met verkeerde bedoelingen. Een argument om geen cameratoezicht te hebben is de inbreuk op de privacy van mensen. De vraag is: Gaat privacy dan boven veiligheid of veiligheid boven privacy? Dat is een dilemma. Voor ons niet. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel maar als onze veiligheid in het geding komt gaat in dit geval veiligheid boven privacy.

 

Yola Hopmans

VVD Rheden