Gescheiden afval en lage kosten voor onze inwoners; Dat kan samen gaan!

In de media van afgelopen week stond een overzicht van lokale lasten van diverse gemeenten. Rheden zijn de lokale lasten van de inwoners sinds 2014 met 1,68% gestegen. Gelukkig een beperkte stijging in vier jaar en dat willen wij ook zo houden. Voor de komende 4 jaar willen wij geen verhoging van de OZB, geen verhoging van de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en toeristenbelasting.

Ik wil de afvalstoffenheffing er uit lichten. In veel gemeenten zij deze kosten flink gestegen; soms wel tot 59% . De VVD wil deze  kosten in Rheden laag houden maar hoe doe je dat?  We wonen allemaal graag in een schone en leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. Als de gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en buurt stimuleert kunnen we de inwoners  belonen met lagere afvalstoffenheffing. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de circulaire economie stimuleert en zorgt voor gescheiden afvalinzameling en –verwerking. Als afval gescheiden wordt opgehaald , kan dat gebruikt worden als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. De VVD wil werken aan het verhogen van de effectiviteit van het ophalen van  dat afval, zonder dat de inwoners extra belast worden. Door het afval beter te scheiden draagt de inwoner bij aan een circulaire economie. Als het voordelen biedt, kan de uitvoering (ophalen van oud papier en/of pmd) door bedrijven of verenigingen gebeuren, hetgeen kan leiden tot inkomsten voor verenigingen en tot lagere kosten voor de inwoners. De VVD wil graag de mensen stimuleren hun afval beter te scheiden. Dwang maatregelen zoals het zelf wegbrengen van grijsafval naar een wijkcontainer is daarbij voor ons niet aan de orde. Wij willen inwoners verleiden minder afval te produceren en betere afvalscheiding te realiseren door voorlichting te geven hoe je dat kan doen. Afval scheiden is en blijft een kwestie van bewustwording en gedrag van onze inwoners.

Het nieuwe college zal hier een grote opdracht hebben.

Jaap Uithof