Goed Samen leven in Rheden. Ook voor onze senioren!

Als relatieve nieuweling in de Rhedense politiek krijg ik ook de kans om mijn zegje te doen over iets dat mij aan het hart gaat. Naast veiligheid, zorg en werk – zijn voor mij de senioren van onze gemeente een belangrijk speerpunt. Met name écht goede voorzieningen (zoals goed openbaar vervoer en huishoudelijke ondersteuning) zijn belangrijk voor langdurig gelukkig wonen in onze mooie gemeente. Daarnaast vind ik inspraak voor ouderen een zeer belangrijk gegeven. Wie kan er beter aangeven welke onderwerpen belangrijk zijn en het meeste aandacht verdienen voor onze senioren, dan onze senioren zelf? Juist op basis van deze bevindingen kunnen wij ons ouderenbeleid maximaal optimaliseren en succesvol innoveren zodat onze ouderen langer kunnen genieten van het leven dat ze hier door de jaren heen hebben opgebouwd.

Dat succesvol verbeteren in meerdere vormen kan gebeuren heb ik recentelijk ook zelf aan den lijve ondervonden. Afgelopen jaren ben ik actief geweest als raadslid in de gemeente Rozendaal, maar vorige zomer moest ik de Rozendaalse Gemeenteraad verlaten omdat ik terugverhuisd ben naar mijn geboortedorp Velp. Wij (mijn man en ik – en onze twee dochters) hebben het huis van mijn moeder gekocht; enerzijds omdat het huis voor haar wat te groot werd en anderzijds omdat ze het in haar eentje steeds minder gezellig begon te vinden (mijn vader is al een aantal jaar geleden overleden). Haar vraag aan ons: “Kunnen jullie niet mijn huis kopen, en een stukje aanbouwen voor mij zodat ik hier kan blijven wonen?”. Omdat mijn moeder en ik altijd een hechte band hebben gehad en zij al jarenlang op onze twee dochters past (en daardoor al intensief meedraaide in ons gezin), was de keuze snel gemaakt. Afgelopen voorjaar hebben wij de knoop doorgehakt; we hebben ons huis verkocht en zijn begonnen met het bouwen van de uitbouw waarin mijn moeder haar eigen ruimte heeft, maar tegelijkertijd wel onderdeel kan uitmaken van ons gezinsleven. Op dit moment is de verbouwing een goed eind op weg, en we hopen dat over een maand of twee alles klaar is.

Het huis – en met name haar gedeelte – is toekomstbestendig gemaakt. Ze kan er zo lang blijven wonen als nodig is, en mocht er op een gegeven moment zorg nodig zijn dan kunnen we dat vrij eenvoudig bieden zonder dat er al te veel aanpassingen gemaakt moeten worden. Het is belangrijk voor haar dat zij in haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen, en voor mij dat ik haar dicht in de buurt heb zodat voor haar kan zorgen mocht dat ooit nodig zijn. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat de situatie op dit moment nog compleet omgekeerd is. Mijn moeder zorgt meer voor ons dan wij voor haar. Met name voor mijn dochters (9 en 12) is zij van onschatbare waarde en biedt zij hen rust en stabiliteit als wij aan het werk zijn.

Martinique Visser