Veilige en toegankelijke Posbank voor iedereen!

De afgelopen jaren heeft de gemeente Rheden een aantal malen het landelijk nieuws gehaald. En niet zomaar. Door onze prachtige omgeving is de gemeente Rheden enorm in trek bij bezoekers die willen genieten van onze mooie natuur. Onlangs is bekend geworden dat in het jaar 2017 de Veluwe de beste toeristische trekpleister is van Nederland. Dat willen we graag zou houden en laten we zeggen dat we er maximaal gebruik van willen maken. Toerisme is één van de gebieden waar de gemeente Rheden de pijlen op heeft gericht. Het biedt kansen om de lokale economie nog sterker te maken.

© YH

Maar nu terug naar de manier waarop Rheden het nieuws heeft gehaald. Dit werd in meerdere gevallen ingegeven door het beperken van de bezoekers aan ons mooie natuurgebied. De landelijk pers wist in de winter melding te maken dat de Posbank was afgesloten door de sneeuwval en in de zomer dat er teveel dagjesmensen kwamen en het te druk werd.  Begrijpelijk vanuit het oogpunt van de gemeente in het kader van zorgen voor een veilige leefomgeving. Maar is afsluiten en oproepen tot het niet meer komen de oplossing?  Zijn er geen andere oplossingen? In onze optiek staat het doel helder voor ogen. Rheden promoten zodat er toeristen naar ons mooie gemeente komen én blijven komen. De oproepen in de landelijke pers dragen daar niet aan bij. Dat is de reden geweest waarom de VVD Rheden in januari 2017 het college  van B&W heeft verzocht om een alternatief communicatietraject te onderzoeken. De VVD is van mening dat er meerdere mogelijke oplossingen zijn om dit doel te realiseren. Het knelpunt is helder. Er is in het natuurgebied te weinig ruimte ( of situatie is te onveilig) om een parkeerplaats aan iedere bezoeker aan te bieden. Op het moment dat ik dit schrijf is de zon voor het eerst sinds lange tijd weer zichtbaar. Ik zie het al gebeuren. Iedereen wil de natuur in en de parkeerplaatsen lopen vol en straks wordt er weer geparkeerd op plaatsen waar we het liever niet willen hebben. Maar wat is dan de oplossing? Parkeerplaatsen op afstand en er voor zorg dragen dat bezoekers vanaf deze parkeerplaatsen in het natuurgebied kunnen komen. Het helpt echt niet om parkeerfaciliteiten aan te bieden en dat bezoekers dan nog meer dan een half uur moeten lopen om in het natuurgebied te komen.

Maar wat dan? Er zijn meerdere oplossingen om in deze behoefte te voorzien. De VVD heeft allang een plan om te onderzoeken of een kabelbaan kan bijdragen aan de oplossing van bovengenoemd knelpunt. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap. De kabelbaan is een toeristische trekpleister, draagt bij aan een duurzame oplossing en het meest belangrijke, het draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van ons mooie natuurgebied zonder dat de auto’s er moeten komen. Prachtig toch.

Sjir Hanssen