Verslag bijeenkomst VVD-senioren in Westervoort

GEMEENTE, GEMEENTERAAD EN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

GEMEENTE, GEMEENTERAAD EN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Dit waren de onderwerpen van de VVD Seniorenbijeenkomst d.d. 20 november 2017 in Westervoort. Hiervoor waren drie sprekers uitgenodigd!

Arend van Hout, burgemeester van Westervoort hield samen met de griffier Dorien van de Kamp een prima voordracht over hun taken en bevoegdheden , waarna een levendige discussie ontstond. Burgemeester van Hout ging, aan de hand van voorbeelden, ook dieper in op het begrip “ondermijning”. De griffier van Westervoort , die tevens actief is in de VNG Gelderland , sprak over haar rol in de voorbereiding en na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen.

Interessant was ook dat zij heeft meegewerkt aan het opstellen van een agressieprotocol.  De laatste jaren krijgen college- raadsleden en ambtenaren in toenemende mate te maken met boze inwoners, die niet schromen om hen te bedreigen.

Na de pauze kreeg Henk Nijland, v.m. wethouder uit Duiven het woord. Hij vertelde over zijn tijd als bestuurder en gaf ons een inkijkje hoe je door persoonlijke benadering en met samenwerking van coalitie en oppositie mooie zaken tot stand kunt brengen. Ook bewees hij ons, aan de hand van mooie plaatjes, dat er nog leven is na de politiek. Zijn solo fietstochten naar verre bestemmingen zoals Santiago de Compostela, Rome en andere steden en de onverwachte ontmoetingen onderweg stonden garant voor een mooie invulling van het tweede deel van onze bijeenkomst.

Onze volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 26 februari 2018. Wij zullen hiervoor een Tweede Kamerlid uitnodigen om te spreken over b.v. de belastingen, de wet Hillen etc.

In het nieuwe jaar volgt hierover meer informatie.

 

Geertje van der Burg-Berendsen