Verkiezingsprogramma VVD Rheden Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is klaar. De leden hebben het programma op de Algemene Leden Vergadering van maandag 16 oktober vastgesteld. Ook is deze avond Ronald Haverkamp, de huidige VVD-wethouder, opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor de VVD Rheden.

Voor het opstellen van het programma hebben wij in de afgelopen maanden de 7 dorpen bezocht, met veel inwoners gesproken en veel informatie gekregen. Over het algemeen zijn onze inwoners tevreden alhoewel er ook een aantal zorgen is. Ook kwamen inwoners met ideeën. De inbreng van de inwoners met wie de VVD gesproken heeft is terug te vinden in de plannen voor de komende 4 jaar.

Enkele punten uit het programma “Goed samen leven in Rheden”:

 

·        Een tekort aan seniorenwoningen werd opvallend veel genoemd. Daarom zal VVD Rheden zich de komende periode flink inzetten voor onze senioren. Aandacht voor senioren op het gebied van o.a. wonen, communicatie en een veilig woonomgeving wordt één van de belangrijkste speerpunten van  de VVD.

·        De VVD zet zich, zoals altijd, in voor blijvende lage lokale lasten voor de inwoners en ondernemers. 

·        Tevens wil de VVD dat het huidige aantal uitkeringsgerechtigden (1.100) fors terug gaat lopen.

·        Het voorzieningenniveau in de gemeente is goed en dat wil de VVD graag zo houden.

·        Onduidelijkheid over de verschillende parkeerregimes is onwenselijk. Daarom wil de VVD inzetten op het geheel afschaffen betaald parkeren en alleen blauwe zones toestaan.

·        Bevorderen en stimuleren van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de regels zodat ook op  monumentale panden zonnecollectoren geplaatst kunnen worden. 

 

Verder heeft de VVD de volgende ideeën 

·        Wij willen onderzoeken of het mogelijk is een kabelbaan aan te leggen die eindigt op de Posbank. Wij willen de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor onderzoeken en geïnteresseerde ondernemers vragen deze kans op te pakken. Naast een aantrekkelijke toeristische trekpleister zal dit ook kunnen helpen de drukke verkeersstromen te minimaliseren. We staan open voor alternatieven die hetzelfde doel bereiken.

·        De VVD staat positief tegenover het vestigen van een Hospice in de gemeente Rheden. Wij willen een vestiging, indien hiervoor een verzoek wordt ingediend, van harte ondersteunen en faciliteren.

·        We willen gevolg geven aan een idee van inwoners van het dorp Rheden om in overleg te treden met de Nederlandse Spoorwegen of de naam van Station Rheden veranderd kan worden in bijvoorbeeld ‘Station Rheden-De Posbank’ of ‘Station Rheden-Nationaal Park Veluwezoom’.  Zo wordt voor de treinreiziger meer duidelijk wat Rheden te bieden heeft.

·        Voor 2024 moet er een grootschalige renovatie plaatsvinden van het gemeentehuis in De Steeg i.v.m. asbestverwijdering en duurzaamheidseisen. Deze renovatie moet aansluiten bij onze wensen om meer werkplekken van ambtenaren in de wijken te plaatsen. Wij willen onderzoeken of een deel van de huidige locatie in De Steeg ook geschikt is voor omvorming naar woningbouw. 


Voor het gehele verkiezingsprogramma zie de bijlage.