Onkruid in de straat

© JU

Geacht college,

Door een aantal inwoners werd ik gewezen op de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte. Meer concreet werd ik gewezen op de groei van veel onkruid door de bestrating van stoepen en straten. Ook de goten staan op een aantal plaatsen vol met onkruid.

Vraag 1:  Deelt U deze constatering ?

Antwoord:

Ja. Het klopt dat er op een aantal locaties niet voldaan wordt aan de vastgestelde norm of zoals wij het noemen “beeld”.  

Vraag 2 : Wat doet U eraan?

Antwoord:
Met ingang van dit jaar is er een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Dit betekent dat er op een andere wijze aan onkruidbestrijding wordt gedaan. Door het verbod is zowel de groei van onkruiden sterk vermeerderd als ook het “uitzaaien”.

 

Op dit moment is de aannemer volop bezig om die locaties die niet aan de norm (beeld) voldoen op beeld te brengen.

 

Daarnaast heeft de raad het amendement “Onderhoud openbare ruimte op niveau” vastgesteld.

Dit betekent dat het verzorgingsniveau is verhoogd waardoor het onkruid rondom obstakels (verkeersborden, lantaarnpalen, zitbanken, langs muren e.d.) en in de goten extra bestreden zal worden. Dit is echter niet van toepassing op de gehele gemeente. Ook met deze werkzaamheden is de aannemer volop bezig.