Algemene Ledenvergadering

Hieronder treft U de agenda voor de Algemene ledenvergadering van het netwerk Hart van Gelderland. De locatie is de concertzaal in Oosterbeek. Voor eventuele ondersteuning bij het regelen van vervoer naar Oosterbeek kunt U contact opnemen met Jaap Uijthof via email: vvd.j.uijthof@rheden.nl of telefonisch: 06-44043707

A0D94D7497454393864A1D6E28C10DC1

CONCEPT AGENDA 

ALV1 VVD Hart van Gelderland

Locatie: De Concertzaal, Rozensteeg 3, 6862 DH in Oosterbeek


Datum: 11 Mei 2017, aanvang 19:30 

1.     Opening

2. Vaststelling agenda

3. Verslag vorige vergadering (8 december 2016)

4. Definitieve financiƫle afronding 2016

5. Bespreken en vaststellen Kaderstellend Advies (zie bijlage)

6. Bekendmaken kandidaatstellingscommissie Overbetuwe/Renkum/Rheden

7. Informeren vervolgprocedure en belangrijke data (zie bijlage)

8. Bestuursmutaties

9. Rondvraag

10. Sluiting