Raadsvergadering 2 mei 2017

© JU

In de Raadsvergadering van 2 mei 2017 was het punt over de mogelijke spoortunnel stationsstraat/Kerkstraat in Velp het agendapunt waarvoor de meeste mensen naar het gemeentehuis waren gekomen. In het voorstel staat dat er geen spoortunnel zal komen zoals de bewoners willen. Prorail geeft aan dat zij wel een tunnel willen met als voornaamste argument de veiligheid.

Omdat het een hamerstuk betrof konden wij alleen een stemverklaring afleggen. Onderstaand treft U de tekst van de stemverklaring Zoals Jaap Uijthof die heeft uitgesproken. 

=====================

Ik wil graag uitleggen waarom wij instemmen met dit voorstel om geen tunnel aan te leggen.

1.     Het is een logische uitwerking van de eerdere besluiten van de Raad. We hebben toen op basis van de plotselinge inbreng van inwoners uit Velp besloten een en ander nader uit te zoeken.

2.       Het college geeft nu aan dat er, op basis van de ervaringen uit het verleden, geen onveilige situatie aan te tonen is. Prorail schrijft ook in zijn reactie dat het aan de wettelijke vereisten voldoet. Een filosofische discussie kan zijn wanneer een overweg veilig is. Volgens mij is het zo dat als mensen zich netjes gedragen de overweg goed functioneert, er geen gevaar hoeft te zijn.
 

3.       Inwoners geven aan de tunnel niet te willen. Zij willen dat Prorail zich eindelijk eens inspant om de overlast die treinen veroorzaken zoals geluidsoverlast, trillingsoverlast en gevaar vanwege te hard rijdende treinen aan te pakken.

4.       Wij waren aanwezig bij de schouw. Daar hebben wij van de aanwezige machinisten gehoord over de onveiligheid. Op onze vraag geldt dat specifiek voor hier, deze overweg, of geldt het ook breder werd geantwoord dat het breder, dus ook voor andere overwegen, gold.

5.       Tijdens de inspraak op de informatieavond sprak iemand van de fietsersbond in. Die gaf aan dat er een probleem is met een overweg langs het fietspad omdat dan auto’s die verplicht moeten wachten op de fietser op het snelfietspad op het spoor zou gaan stilstaan. De tunnel was volgens de inbreng de enige optie. Wij hebben ons over deze inbreng zeer verbaasd. Immers het kan zomaar zo zijn dat het snelfietspad in de toekomst in Velp langs het spoor gaat lopen. Wij zullen deze situatie dan nog vaker tegen gaan komen. Daarom wegen deze argumenten voor ons op dit moment niet zo zwaar.

Dan Voorzitter concluderen wij, het is niet onveilig en de inwoners willen geen tunnel daarom zullen wij instemmen met het voorstel om hier geen tunnel aan te leggen.

Dan wil ik nog een disclaimer maken voorzitter. Ik heb het ook al in de informatieavond gezegd. Als er volgende week een ongeluk gebeurt dan hebben we naast de persoonlijke drama’s een (politiek)probleem. Zoals ik eerder heb aangegeven ga ik ervan uit dat iedereen op een normale manier gebruik maakt van de overweg. Dan hoeft er geen ongeluk te gebeuren.

JU