VVD fractie

© VVD-Rheden


De fractie wil U graag ontvangen.  Op de foto ziet U van links naar rechts Yola Hopmans, Rob Koekkoek (fractievolger), Jaap Uijthof, Sjir Hanssen en Marleen Bosschart. Als U met de fractie in contact wil komen dan kan dat het beste via onze fractie secretaris Sjir Hanssen vvd.s.hanssen@rheden.nl

Taakverdeling Fractie

Fractievoorzitter 
Jaap Uijthof
Secretaris
Sjir Hanssen
Penningmeester
Rob Koekkoek

 

Aandachtsgebieden:
eerste
woordvoerder
tweede
woordvoerder
1. Sociaal domein


1.1 jeugd      (onderwijs/opvoeden) 
Yola                      
Marleen
1.2 maatschappelijke ondersteuning
Jaap
Rob
1.3 werk en inkomen
Jaap
Rob
1.4 sport
Yola
Marleen
1.5 kunst en cultuur
Marleen
Yola


2 Ruimtelijk domein
SjirRob
            IBOR Vastgoed verkeer
SjirRob
            Milieu
JaapMarleen
            Recreatie en Toerisme
YolaJaap
            Economie
JaapYola3 Bestuur en Veiligheid
SjirYola
4 Bedrijfsvoering en Dienstverlening 
SjirMarleen
5 Financiƫn en Heffingen
MarleenSjirProjecten: Zwembad Velp
SjirJaap

 

Taken:

Rekeningcommissie 
Marleen Bosschart
Auditcommissie 
Marleen Bosschart, Sjir Hanssen
Rekenkamercommissie
Sjir Hanssen
Agendacommissie
Jaap Uijthof
Voorzitterspool
Jaap Uijthof
Bestuurlijkcoordinatieoverleg (BCO)
Jaap Uijthof
Calamiteitencommissie Sociaal
Jaap Uijthof
Vertrouwenscommissie
Jaap Uijthof
Raadswerkgroepen:

Sociaal
Sjir Hanssen
Bestuurlijke vernieuwing 
Yola Hopmans 
ICT klankbord
Sjir Hanssen
Samenwerkingsverbanden
Sjir Hanssen