Rob Koekkoek

Email: vvd.r.koekkoek@rheden.nl

mobiel: 06 53398072

Taken:

  • Fractiepenningmeester 
  • Agendacommissie & voorzitterspool

Eerste woordvoerder op terrein

  • Ruimtelijk domein
  • IBOR Vastgoed en Verkeer
  • Vastgoed
  • Verkeer

Tweede woordvoerder op terrein

  • Wonen