Rob Koekkoek

Contact:
Email: vvd.r.koekkoek@rheden.nl|
Mobiel: 06 53398072

Taken:

  • Fractiepenningmeester 
  • Agendacommissie
  • Voorzitterspool
  • Lid Euregioraad

Woordvoerder op terrein van:

  • Ruimtelijke Ordening
  • Recreatie en Toerisme
  • Wonen
  • IBOR, Vastgoed en Verkeer