Uitnodiging aan het VVD Seniorennetwerk Gelderland en Overijssel Rondleiding vernieuwde Huis der Provincie

Met veel plezier nodigen wij jullie, mede namens onze Gedeputeerden Jan Markink en Conny Bieze, uit om deel te nemen aan de rondleiding door het vernieuwde Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem op woensdag 13 juni a.s., om 16.30 uur. Jullie treden daarmee in de voetsporen van Koning Willem Alexander die op woensdag 20 september 2017 samen met de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje het gebouw feestelijk heeft geopend.

© YH

Het programma, dat geen kosten met zich meebrengt, ziet er als volgt uit:

16.30 uur:      Verzamelen bij de receptie van het Huis der Provincie.

Ontvangst met koffie / thee en lekkers.
Welkomstwoord door VVD Gedeputeerde Jan Markink,
bestuurlijk verantwoordelijk voor het nieuw- en verbouwproject.

16.50 uur:      Rondleiding door het gebouw.
Waarom is voor de constructie gekozen om 1 gebouw te maken van de oudbouw en nieuwbouw, hoe ervaart men het werken in de nieuwe setting, wat zijn de bijzonderheden die zijn verwerkt, hoe duurzaam is het gebouw en hoe wordt omgegaan met energie, wat is de gedachte achter bepaalde keuzes etc. Uiteraard zal er ook een bezoek worden gebracht aan de gerenoveerde Statenzaal.

18.00 uur:      Informele borrel, in aanwezigheid van een aantal VVD-Statenleden.
Korte inleiding door een van hen over het werk in de Provinciale Staten.
Indien daaraan behoefte is kunnen plenair nog actuele onderwerpen die spelen in de gemeenten en gerelateerd zijn aan de provincie besproken worden.

19.00 uur:      Gezamenlijk eten op eigen kosten in restaurant De Staat aan de Markt
in Arnhem.
Uiteraard is dit facultatief.

 

Parkeren

Sinds er op de Markt in Arnhem niet meer geparkeerd mag worden, is het niet makkelijk
een parkeerplaats te vinden. Bovendien zijn de kosten direct rondom de Markt fors.
Des te meer reden om te gaan carpoolen. Rondom de Markt / het Huis der Provincie zijn diverse parkeerplaatsen en garages tegen lagere tarieven, op loopafstand te vinden.

 

Commissievergaderingen bijwonen

Vanaf 13.30 uur vinden op die dag de vergaderingen plaats van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) en van de Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM). Uiteraard kunnen deze worden gevolgd vanaf de publieke tribunes. Nadere info en de agenda’s vinden jullie hier: https://gelderland.stateninformatie.nl

Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) en van de Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM). Uiteraard kunnen deze worden gevolgd vanaf de publieke tribunes. Nadere info en de agenda’s vinden jullie hier: https://gelderland.stateninformatie.nl


Gelderland nodigt uit

Het thema het nieuwe gebouw is ‘Gelderland nodigt uit’. 

Tot ontmoeting, samenwerking en concentratie. Niet alleen ambtenaren en politici, maar alle inwoners van Gelderland zijn van harte welkom in het Huis der Provincie. 

Deze gedachte zien jullie bijvoorbeeld terug in het ontwerp: het gebouw bestaat voor een groot deel uit glas. Hierdoor heeft de provinciale organisatie een open blik naar de samenleving, terwijl iedereen letterlijk en figuurlijk bij hen naar binnen kan kijken. 

Van Rijksmonument tot nieuwbouw

Het Huis der Provincie dateert van net na de Tweede Wereldoorlog; in 1954 opende Koningin Juliana, de oma van Koning Willem-Alexander het gebouw. Vanwege de bijzondere architectuur en samenhangende kunst draagt het sinds 2007 het predicaat Rijksmonument. In 2015 startten de verbouwingen die dus officieel afgerond werd in september 2017.

Het oorspronkelijk huis werd gerenoveerd en ernaast verrees een nieuwbouw. Beide zijn door luchtbruggen met elkaar verbonden. 

WELKOM!

We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen voor dit leuke evenement. Van harte welkom op 13 juni 2018 in Arnhem en breng gerust een introducé mee. De VVD vormt een open liberaal netwerk en begroet graag bekende maar ook nieuwe mensen! 

Aanmelden voor 1 juni 2018 bij Bart Sipma, email adres: bartsipma@planet.nl onder vermelding van wèl of niet eten bij restaurant de Staat.

Liberale groet,

VVD Seniorennetwerk

Bart Sipma, Secretaris