Ronald Haverkamp

Email: R.haverkamp@rheden.nl

Eerste locoburgemeester en wethouder met portefeuille:

  • Economische zaken en werkgelegenheid
  • Re-integratie (geen inkomen)
  • Onderwijs
  • Ruimtelijke ordening (incusief vergunningverlening en toezicht)
  • Grondbeleid
  • Triple Helix
  • Recreatie en Toerisme
  • Project interne huisvesting.