• VVD fractie

  © VVD-Rheden

  29 maart − Welkom op de site van VVD Rheden Lees verder

 • Bakkie doen in Dieren

  © VVD Rheden

  12 maart − Op 11 maart was de fractie op straat in Dieren. Onder het genot van een kopje koffie spraken we burgers niet alleen over de komende landelijke verkiezing maar ook over punten die van belang zijn in onze eigen gemeente. Lees verder

 • VVD fractie actief voor NLDoet

  11 maart − Vrijdag 10 maart namen 4 leden van de VVD fractie deel aan de NLDOET actie in de gemeente Rheden. De Raad hield zich bezig met het onderhouden van tuinen van mensen die hun tuin daarvoor hadden opgegeven. Lees verder

 • Lokaal debat tussen de boeken

  © MB

  07 maart − Op 6 maart werd er in Velp een politiek debat gehouden in het kader van Lokaal over Landelijk. Er werden door de aanwezigen veel onderwerpen aangedragen. Na een korte stop werd er over fundamentele zaken zoals de grondwet en wat je daarin moet vastleggen gesproken. Lees verder

 • 2e Raadsvergadering van 2017

  22 februari − Op 21 februari was de 2e raadsvergadering van 2017. Lees hier een kort verslag. Lees verder

 • Meedoen is belangrijk!

  21 februari − Meedoen is belangrijk! Lees hier het artikel van Yola Hopmans van de raadspagina van februari 2017 van de Regiobode Lees verder

 • Meer weten wat er in het verkiezingsprogramma van de VVD staat.

  18 februari − 15 maart verkiezingen! Meer weten wat er in het verkiezingsprogramma van de VVD staat? Lees verder

 • Bijdrage 'Ik vind' van Sjir Hanssen in de Regiobode van deze week

  31 januari − Lees hier de tekst van Sjir Hanssen zoals die deze week gepubliceerd is in de Regiobode over de verhuizing van boerderij Borchkeppel in Ellecom Lees verder

 • Over de raadsvergadering van 24 januari 2017

  © YH

  25 januari − Over de raadsvergadering van 24 januari 2017 Lees verder

 • Bijeenkomst senioren netwerk VVD regio Oost in Velp met kandidaten tweede kamer

  © vvd

  21 januari − Het senioren netwerk van de VVD van de Regio Oost organiseert een verkiezingsbijeenkomst waarbij de kandidaten voor de tweede kamer uit Regio Oost zich voorstellen. In overleg met het recent opgerichte Netwerk Hart van Gelderland, gevormd door de voormalige afdelingen Rheden/Rozendaal, Overbetuwe en Renkum is besloten om deze bijzondere bijeenkomst met alle tien kandidaten uit de Regio Oost samen te organiseren en te houden op een goede bereikbare (ter hoogte van station Velp) locatie in Velp, Kastanjelaan 13. Lees verder

 • VVD Tweede Kamerlid Roald van der Linde op werkbezoek in Velp

  20 januari − VVD Tweede Kamerlid Roald van der Linde op werkbezoek in Velp Lees verder

 • Raadsvergadering 20 december 2016

  21 december − Laatste raadsvergadering van 2016 Lees verder

 • Seniorennetwerkbijeenkomst in Den Haag

  © Geertje van der Burg- ...

  26 november − Het Seniorennetwerk op bezoek bij de VVD in Den Haag Lees verder

 • Gemeente dankt vrijwilligers met Jaarlijkse Brandweeravond

  © RK

  25 november − Tijdens de Jaarlijkse brandweeravond werden de brandweermannen en vrouwen in het zonnetje gezet. De Heren Frederiks en Hillebrink kregen na 27 jaar dienst een koninklijke onderscheiding. Lees verder

 • Begrotingsraad 8 november 2016

  09 november − Gisteren om 15.00 uur begon de raadsvergadering die volledig in het teken stond van de programmabegroting. Alle fracties krijgen in de eerste termijn 5 minuten voor hun bijdrage en om eventueel moties en amendementen in te dienen. Nadat het college op alle bijdragen gereageerd heeft begint de tweede termijn. Alle partijen reageren op elkaar en dat kan interessante debatten opleveren. Wist u trouwens dat u voor een raadsvergadering niet naar het Gemeentehuis hoeft te komen maar dat de vergadering via internet te volgen is. Lees verder

 • Uitnodiging voor 14 november voor alle VVD-senioren in Gelderland.

  28 oktober − Het VVD-seniorennetwerk in Gelderland houdt op maandag 14 november haar elfde bijeen¬≠komst. Op deze bijeenkomst zal centraal staan het overheidsbeleid voor wat betreft energie en energie¬≠voorzieningen. De vraag is in feite: op welke wijze kunnen wij ook in de toekomst op een betaalbare en milieuvriendelijke wijze voldoen aan de almaar groeiende behoefte aan energie? Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering Rheden Rozendaal

  17 oktober − Wij nodigen de leden uit voor de algemene ledenvergadering op 19 oktober in de Aula van Nieuw-Schoonoord. De vergadering start om 20:00 uur. De belangrijkste onderwerpen zijn; de ontwikkelingen rond de oprichting van de nieuwe netwerkstructuur en we bespreken het landelijke verkiezingsprogramma. Daarnaast zal ook de lokale politiek aan de orde komen. Lees verder

 • Masterplan Recreatie en Toerisme

  27 september − Het Masterplan Recreatie en Toerisme stond op de agenda van de Raad van 27 september 2016. Hier vindt U de inbreng van Yola Hopmans. Lees verder

 • Ons dorp van morgen, structuurvisie kleine kernen

  27 september − Structuurvisie kleine kernen stond op de agenda van de Raad van 27 september 2016. Hier vindt U de inbreng van Marleen Bosschart. Lees verder

 • Raadsvergadering van 27 september

  27 september − In de Raadsvergadering van 27 september 2016 konden we 22 inwoners gasten van de raad verwelkomen. We proberen als gemeenteraad meer in contact te komen met inwoners. De gasten van de Raad krijgen uitleg, ontmoeten raadsleden en kunnen vervolgens de Raadsvergadering bijwonen. Ook U kunt zich via de gemeentesite opgeven als gast van de Raad. Op de agenda stonden dit keer structuurvisie Kleine Kernen, Masterplan Recreatie en Toerisme, Organisatievorm advies en meldpunt kindermishandeling, Presikhaaf bedrijven en de update meerjarenbeleidsplan er-integratie. Lees verder