• VVD fractie

  © VVD-Rheden

  29 maart − Welkom op de site van VVD Rheden Lees verder

 • Tweede Kamer lid Roald van der Linde op werkbezoek in Velp

  16 januari − 20 januari Tweede Kamerlid Roald van der Linde op werkbezoek in Velp Lees verder

 • Bijeenkomst senioren netwerk VVD regio Oost in Velp met kandidaten tweede kamer

  10 januari − Het senioren netwerk van de VVD van de Regio Oost organiseert een verkiezingsbijeenkomst waarbij de kandidaten voor de tweede kamer uit Regio Oost zich voorstellen. In overleg met het recent opgerichte Netwerk Hart van Gelderland, gevormd door de voormalige afdelingen Rheden/Rozendaal, Overbetuwe en Renkum is besloten om deze bijzondere bijeenkomst met alle tien kandidaten uit de Regio Oost samen te organiseren en te houden op een goede bereikbare (ter hoogte van station Velp) locatie in Velp, Kastanjelaan 13. Lees verder

 • Raadsvergadering 20 december 2016

  21 december − Laatste raadsvergadering van 2016 Lees verder

 • Seniorennetwerkbijeenkomst in Den Haag

  © Geertje van der Burg- ...

  26 november − Het Seniorennetwerk op bezoek bij de VVD in Den Haag Lees verder

 • Gemeente dankt vrijwilligers met Jaarlijkse Brandweeravond

  © RK

  25 november − Tijdens de Jaarlijkse brandweeravond werden de brandweermannen en vrouwen in het zonnetje gezet. De Heren Frederiks en Hillebrink kregen na 27 jaar dienst een koninklijke onderscheiding. Lees verder

 • Begrotingsraad 8 november 2016

  09 november − Gisteren om 15.00 uur begon de raadsvergadering die volledig in het teken stond van de programmabegroting. Alle fracties krijgen in de eerste termijn 5 minuten voor hun bijdrage en om eventueel moties en amendementen in te dienen. Nadat het college op alle bijdragen gereageerd heeft begint de tweede termijn. Alle partijen reageren op elkaar en dat kan interessante debatten opleveren. Wist u trouwens dat u voor een raadsvergadering niet naar het Gemeentehuis hoeft te komen maar dat de vergadering via internet te volgen is. Lees verder

 • Uitnodiging voor 14 november voor alle VVD-senioren in Gelderland.

  28 oktober − Het VVD-seniorennetwerk in Gelderland houdt op maandag 14 november haar elfde bijeen­komst. Op deze bijeenkomst zal centraal staan het overheidsbeleid voor wat betreft energie en energie­voorzieningen. De vraag is in feite: op welke wijze kunnen wij ook in de toekomst op een betaalbare en milieuvriendelijke wijze voldoen aan de almaar groeiende behoefte aan energie? Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering Rheden Rozendaal

  17 oktober − Wij nodigen de leden uit voor de algemene ledenvergadering op 19 oktober in de Aula van Nieuw-Schoonoord. De vergadering start om 20:00 uur. De belangrijkste onderwerpen zijn; de ontwikkelingen rond de oprichting van de nieuwe netwerkstructuur en we bespreken het landelijke verkiezingsprogramma. Daarnaast zal ook de lokale politiek aan de orde komen. Lees verder

 • Masterplan Recreatie en Toerisme

  27 september − Het Masterplan Recreatie en Toerisme stond op de agenda van de Raad van 27 september 2016. Hier vindt U de inbreng van Yola Hopmans. Lees verder

 • Ons dorp van morgen, structuurvisie kleine kernen

  27 september − Structuurvisie kleine kernen stond op de agenda van de Raad van 27 september 2016. Hier vindt U de inbreng van Marleen Bosschart. Lees verder

 • Raadsvergadering van 27 september

  27 september − In de Raadsvergadering van 27 september 2016 konden we 22 inwoners gasten van de raad verwelkomen. We proberen als gemeenteraad meer in contact te komen met inwoners. De gasten van de Raad krijgen uitleg, ontmoeten raadsleden en kunnen vervolgens de Raadsvergadering bijwonen. Ook U kunt zich via de gemeentesite opgeven als gast van de Raad. Op de agenda stonden dit keer structuurvisie Kleine Kernen, Masterplan Recreatie en Toerisme, Organisatievorm advies en meldpunt kindermishandeling, Presikhaaf bedrijven en de update meerjarenbeleidsplan er-integratie. Lees verder

 • Bijdrage aan Algemene Beschouwing 2016

  12 juli − Dit is de spreektekst als bijdrage aan het debat over de algemene beschouwingen ter voorbereiding van de begroting 2017 in eerste termijn. Lees verder

 • Bijdrage Debat jaarrekening

  12 juli − Dit is de spreektekst als bijdrage aan het debat over de jaarrekening 2015 Lees verder

 • Bijeenkomst seniorennetwerk op 9 september

  29 juni − Op 9 september is er weer een bijeenkomst van het seniorennetwerk dit keer in het gemeentehuis van Mijdrecht. Dit jaar staat het congres in het teken van Europa. In de ochtend staan twee inleidingen op het programma: één door de heer Peter Bekx, hoofd vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland en de tweede door de heer Jan Huitema, lid van de ALDE fractie. Lees verder

 • IN MEMORIAM Else Marie Hijink-Beker

  17 mei − Op 8 mei 2016 is op de leeftijd van 92 jaar Else Marie Hijink-Beker overleden. Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering afdeling Rheden/Rozendaal

  06 mei − Op woensdag 11 mei houdt de VVD afdeling Rheden/Rozendaal een ledenvergadering in de Aula van Nieuw Schoonoord in Velp. Het belangrijkste onderwerp is de samenwerkingsalternatieven binnen de nieuwe partijstructuur. Lees verder

 • VVD Rheden op de fiets

  © MB

  25 april − Zaterdagmorgen 23 april reed de VVD fractie door Ellecom en Dieren naar Laag Soeren. Op diverse plekken werd gesproken met mensen van de belangenverenigingen. Ook konden burgers ons aanspreken. U leest hier een verslag. Lees verder

 • Raadsvergadering 19 april 2016

  20 april − In de Raadsvergadering van 19 april waren 26 inwoners te gast als Gast van de Raad. We proberen als Raad meer in contact te komen met inwoners. Inwoners krijgen eerst uitleg en kunnen vervolgens de Raadsvergadering bijwonen. U kunt zich via de gemeente opgeven als gast. Op de agenda stonden dit keer Peuterbeleid, Fietsplan en startnotitie Circulaire Economie Lees verder

 • Tweede opvanglocatie Velp

  13 april − Het college heeft aangekondigd dat er een tweede opvanglocatie voor asielzoekers in Velp komt. Nadat de Raad in november uitgangspunten heeft meegegeven voor een tweede AZC is de locatie Arnhemsestraatweg 348 in Velp, het oude gebouw van bureau Jeugdzorg, eruit gekomen. Op 18 april zal er een inwonersavond zijn. De opvang start, na de nodige vergunningsprocedures, op z'n vroegst in de zomer van 2016. Lees verder