• VVD fractie

  © VVD-Rheden

  29 maart − Welkom op de site van VVD Rheden Lees verder

 • Bijdrage aan Algemene Beschouwing 2016

  12 juli − Dit is de spreektekst als bijdrage aan het debat over de algemene beschouwingen ter voorbereiding van de begroting 2017 in eerste termijn. Lees verder

 • Bijdrage Debat jaarrekening

  12 juli − Dit is de spreektekst als bijdrage aan het debat over de jaarrekening 2015 Lees verder

 • Bijeenkomst seniorennetwerk op 9 september

  29 juni − Op 9 september is er weer een bijeenkomst van het seniorennetwerk dit keer in het gemeentehuis van Mijdrecht. Dit jaar staat het congres in het teken van Europa. In de ochtend staan twee inleidingen op het programma: één door de heer Peter Bekx, hoofd vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland en de tweede door de heer Jan Huitema, lid van de ALDE fractie. Lees verder

 • IN MEMORIAM Else Marie Hijink-Beker

  17 mei − Op 8 mei 2016 is op de leeftijd van 92 jaar Else Marie Hijink-Beker overleden. Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering afdeling Rheden/Rozendaal

  06 mei − Op woensdag 11 mei houdt de VVD afdeling Rheden/Rozendaal een ledenvergadering in de Aula van Nieuw Schoonoord in Velp. Het belangrijkste onderwerp is de samenwerkingsalternatieven binnen de nieuwe partijstructuur. Lees verder

 • VVD Rheden op de fiets

  © MB

  25 april − Zaterdagmorgen 23 april reed de VVD fractie door Ellecom en Dieren naar Laag Soeren. Op diverse plekken werd gesproken met mensen van de belangenverenigingen. Ook konden burgers ons aanspreken. U leest hier een verslag. Lees verder

 • Raadsvergadering 19 april 2016

  20 april − In de Raadsvergadering van 19 april waren 26 inwoners te gast als Gast van de Raad. We proberen als Raad meer in contact te komen met inwoners. Inwoners krijgen eerst uitleg en kunnen vervolgens de Raadsvergadering bijwonen. U kunt zich via de gemeente opgeven als gast. Op de agenda stonden dit keer Peuterbeleid, Fietsplan en startnotitie Circulaire Economie Lees verder

 • Tweede opvanglocatie Velp

  13 april − Het college heeft aangekondigd dat er een tweede opvanglocatie voor asielzoekers in Velp komt. Nadat de Raad in november uitgangspunten heeft meegegeven voor een tweede AZC is de locatie Arnhemsestraatweg 348 in Velp, het oude gebouw van bureau Jeugdzorg, eruit gekomen. Op 18 april zal er een inwonersavond zijn. De opvang start, na de nodige vergunningsprocedures, op z'n vroegst in de zomer van 2016. Lees verder

 • VVD zoekt extra ruimte voor bedrijven

  23 maart − De VVD vindt de economische beleidsnota een belangrijk stuk. De VVD heeft ingebracht dat we geen behoefte hebben aan meer onderzoeken, er zijn er al heel wat geweest. Het is tijd voor actie. De VVD is van mening dat er op alle bedrijventerreinen binnen de wettelijke mogelijkheden maximaal aan functieverruiming moet worden gedaan. De "Ja, tenzij houding". Daarom heeft de fractie, na debat samen met D66 en de PvdA, een amendement ingediend met als inhoud: "verruiming van functies op alle bedrijventerreinen". Het amendement werd aangenomen. Lees verder

 • Overzicht bouwplannen in Rheden

  15 maart − In de Orientatieavond zijn we bijgepraat over de stand van zaken rond bouwplannen en bestemmingplannen in de hele gemeente. In de bijgesloten documenten vindt U de overzichten. Lees verder

 • Inspreker over Klimop heggen

  15 maart − Een inspreker sprak in over de ruimtelijke ordening. Het bleek dat hij zich ergerde aan het merkwaardige verschijnsel dat een dichte heg van 2 meter wel mag maar op diezelfde plaats geen klimop afscheiding van 1,50 meter hoog. Lees verder

 • Antwoorden op vragen fractie VVD over Presikhaaf Bedrijven

  08 maart − De afgelopen dagen is er veel persaandacht geweest voor de ontwikkelingen binnen Presikhaaf Bedrijven in relatie tot het eerder uitgebrachte Bresdo Rapport. Wij als VVD zijn van mening dat de verdere afhandeling een verantwoordelijkheid is van het dagelijkse en algemene bestuur van Presikhaaf Bedrijven. Toch zijn er een aantal aspecten waar de VVD zich zorgen overmaakt. Lees verder

 • VVD zorgt voor betaalbaar zwembad

  07 maart − In de raadsvergadering van 23 februari 2016 stond de nieuwbouw voor het zwembad in Velp op de agenda. Zoals iedereen het heeft kunnen zien, horen en lezen is de VVD de fractie geweest die een amendement heeft ingediend om te voorkomen dat de gemeente Rheden een langdurige verplichting aan gaat die de VVD onverantwoord vindt. De VVD is een voorstander voor het bieden van faciliteiten voor alle doelgroepen maar niet ten kosten van een additionele “hypotheek” van 40 jaar voor een bedrag van € 220.000 per jaar (in totaal dus 8,8 miljoen euro) zonder dat er een eenduidige onderbouwing aanwezig is. Daarnaast is dit niet zoals de PvdA een belasting voor de zwembadbezoekers maar de exploitatie drukt op de schouders van alle inwoners van de Gemeente Rheden. Lees verder

 • Discussie voltooid leven

  04 maart − In diverse bijeenkomsten wordt gediscussieerd over een gegeven onderwerp. Graag voeren wij vanuit liberaal perspectief een brede discussie over verschillende aspecten die bij hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten een rol spelen. Deze bijeenkomst zal in Den Haag plaatsvinden. Ons afdelingslid Willem van Katwijk heeft verzocht deze uitnodiging op de website te plaatsen. Lees verder

 • Rob Koekkoek (VVD) geïnstalleerd als lijstvolger Waterschap Rijn en IJssel

  © RK

  03 maart − Op 1 februari 2016 is Rob Koekkoek (VVD) geïnstalleerd als lijstvolger voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Dat er nu lijstvolgers zijn geïnstalleerd komt door de vernieuwing die is ingezet met het bestuursakkoord na de verkiezingen van 2015. Lees verder

 • Zwemmen in een financieel gezonde omgeving

  © JU

  23 februari − In de Raadsvergadering van 23 februari 2016 gaf Sjir Hanssen aan dat het door het college gepresenteerde plan te duur wordt. De kosten zullen de komende 40 jaar elk jaar opnieuw op onze begroting drukken. De VVD is voor een nieuw zwembad. We kunnen ook toe met een sober plan. Als alle deelnemers iets inschikken dan hoeven we geen extra geld ter beschikking te stellen en hebben we toch een goed zwembad. Lees verder

 • Nieuwe bestuursstijl

  23 februari − De Raad wil een brug slaan naar de bevolking. De VVD is voor het leggen van meer verantwoordelijkheden bij de bevolking. Dat betekent ook meer open staan voor initiatieven vanuit de mensen. Minder regels die dat belemmeren. Wel vragen wij ons af hoe ga je communiceren met de bevolking. Tijdens een inspraak gaf een inwoner aan "Hoe kan ik dat nou weten, ik lees alleen het NRC". Je zult als gemeente duidelijk moeten maken hoe je jouw gemeentelijke berichten bij de inwoners krijgt. Lees verder

 • Voordracht Herbenoeming Burgemeester van Wingerden

  23 februari − Bij aanvang van de Raadsvergadering van 23 februari meldde de voorzitter van de vertrouwenscommissie dat de Raad heeft besloten de huidige Burgemeester Petra van Wingerden voor te dragen voor herbenoeming. Lees verder

 • Op naar een integraal klimaatbeleid

  © JU

  29 januari − Namens de VVD fractie gaf Jaap Uijthof in de Raadsvergadering van 26 januari aan dat wij meer aandacht willen voor de burgers en de gevolgen van klimaatverandering. Lees verder