• VVD fractie

  © VVD-Rheden

  29 maart − Welkom op de site van VVD Rheden Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering Rheden Rozendaal

  17 oktober − Wij nodigen de leden uit voor de algemene ledenvergadering op 19 oktober in de Aula van Nieuw-Schoonoord. De vergadering start om 20:00 uur. De belangrijkste onderwerpen zijn; de ontwikkelingen rond de oprichting van de nieuwe netwerkstructuur en we bespreken het landelijke verkiezingsprogramma. Daarnaast zal ook de lokale politiek aan de orde komen. Lees verder

 • Besloten liberale borrel met Remco Dijkstra

  09 oktober − Nog 186 dagen te gaan tot 15 maart 2017! We gaan als partij weer een spannende en mooie tijd tegemoet! De verkiezingen zijn een klus waar we met alle leden van de partij graag onze schouders onder zetten. Lees verder

 • Dag van de ouderen 30 september 2016

  © MB

  30 september − Na een warm ontvangst in de kapel van Larenstein, werd de dag van de ouderen geopend door de dagvoorzitter mevrouw Van der Burg. Aansluitend hield wethouder Vugts een enthousiast verhaal over ouderdom en vrijwilligers waar hij veel dank naar uitsprak. Zo maakte hij de opmerking dat leeftijd uitsluitend bij kaas en wijn een rol speelt. Lees verder

 • Masterplan Recreatie en Toerisme

  27 september − Het Masterplan Recreatie en Toerisme stond op de agenda van de Raad van 27 september 2016. Hier vindt U de inbreng van Yola Hopmans. Lees verder

 • Ons dorp van morgen, structuurvisie kleine kernen

  27 september − Structuurvisie kleine kernen stond op de agenda van de Raad van 27 september 2016. Hier vindt U de inbreng van Marleen Bosschart. Lees verder

 • Raadsvergadering van 27 september

  27 september − In de Raadsvergadering van 27 september 2016 konden we 22 inwoners gasten van de raad verwelkomen. We proberen als gemeenteraad meer in contact te komen met inwoners. De gasten van de Raad krijgen uitleg, ontmoeten raadsleden en kunnen vervolgens de Raadsvergadering bijwonen. Ook U kunt zich via de gemeentesite opgeven als gast van de Raad. Op de agenda stonden dit keer structuurvisie Kleine Kernen, Masterplan Recreatie en Toerisme, Organisatievorm advies en meldpunt kindermishandeling, Presikhaaf bedrijven en de update meerjarenbeleidsplan er-integratie. Lees verder

 • Bijdrage aan Algemene Beschouwing 2016

  12 juli − Dit is de spreektekst als bijdrage aan het debat over de algemene beschouwingen ter voorbereiding van de begroting 2017 in eerste termijn. Lees verder

 • Bijdrage Debat jaarrekening

  12 juli − Dit is de spreektekst als bijdrage aan het debat over de jaarrekening 2015 Lees verder

 • Bijeenkomst seniorennetwerk op 9 september

  29 juni − Op 9 september is er weer een bijeenkomst van het seniorennetwerk dit keer in het gemeentehuis van Mijdrecht. Dit jaar staat het congres in het teken van Europa. In de ochtend staan twee inleidingen op het programma: één door de heer Peter Bekx, hoofd vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland en de tweede door de heer Jan Huitema, lid van de ALDE fractie. Lees verder

 • IN MEMORIAM Else Marie Hijink-Beker

  17 mei − Op 8 mei 2016 is op de leeftijd van 92 jaar Else Marie Hijink-Beker overleden. Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering afdeling Rheden/Rozendaal

  06 mei − Op woensdag 11 mei houdt de VVD afdeling Rheden/Rozendaal een ledenvergadering in de Aula van Nieuw Schoonoord in Velp. Het belangrijkste onderwerp is de samenwerkingsalternatieven binnen de nieuwe partijstructuur. Lees verder

 • VVD Rheden op de fiets

  © MB

  25 april − Zaterdagmorgen 23 april reed de VVD fractie door Ellecom en Dieren naar Laag Soeren. Op diverse plekken werd gesproken met mensen van de belangenverenigingen. Ook konden burgers ons aanspreken. U leest hier een verslag. Lees verder

 • Raadsvergadering 19 april 2016

  20 april − In de Raadsvergadering van 19 april waren 26 inwoners te gast als Gast van de Raad. We proberen als Raad meer in contact te komen met inwoners. Inwoners krijgen eerst uitleg en kunnen vervolgens de Raadsvergadering bijwonen. U kunt zich via de gemeente opgeven als gast. Op de agenda stonden dit keer Peuterbeleid, Fietsplan en startnotitie Circulaire Economie Lees verder

 • Tweede opvanglocatie Velp

  13 april − Het college heeft aangekondigd dat er een tweede opvanglocatie voor asielzoekers in Velp komt. Nadat de Raad in november uitgangspunten heeft meegegeven voor een tweede AZC is de locatie Arnhemsestraatweg 348 in Velp, het oude gebouw van bureau Jeugdzorg, eruit gekomen. Op 18 april zal er een inwonersavond zijn. De opvang start, na de nodige vergunningsprocedures, op z'n vroegst in de zomer van 2016. Lees verder

 • VVD zoekt extra ruimte voor bedrijven

  23 maart − De VVD vindt de economische beleidsnota een belangrijk stuk. De VVD heeft ingebracht dat we geen behoefte hebben aan meer onderzoeken, er zijn er al heel wat geweest. Het is tijd voor actie. De VVD is van mening dat er op alle bedrijventerreinen binnen de wettelijke mogelijkheden maximaal aan functieverruiming moet worden gedaan. De "Ja, tenzij houding". Daarom heeft de fractie, na debat samen met D66 en de PvdA, een amendement ingediend met als inhoud: "verruiming van functies op alle bedrijventerreinen". Het amendement werd aangenomen. Lees verder

 • Overzicht bouwplannen in Rheden

  15 maart − In de Orientatieavond zijn we bijgepraat over de stand van zaken rond bouwplannen en bestemmingplannen in de hele gemeente. In de bijgesloten documenten vindt U de overzichten. Lees verder

 • Inspreker over Klimop heggen

  15 maart − Een inspreker sprak in over de ruimtelijke ordening. Het bleek dat hij zich ergerde aan het merkwaardige verschijnsel dat een dichte heg van 2 meter wel mag maar op diezelfde plaats geen klimop afscheiding van 1,50 meter hoog. Lees verder

 • Antwoorden op vragen fractie VVD over Presikhaaf Bedrijven

  08 maart − De afgelopen dagen is er veel persaandacht geweest voor de ontwikkelingen binnen Presikhaaf Bedrijven in relatie tot het eerder uitgebrachte Bresdo Rapport. Wij als VVD zijn van mening dat de verdere afhandeling een verantwoordelijkheid is van het dagelijkse en algemene bestuur van Presikhaaf Bedrijven. Toch zijn er een aantal aspecten waar de VVD zich zorgen overmaakt. Lees verder

 • VVD zorgt voor betaalbaar zwembad

  07 maart − In de raadsvergadering van 23 februari 2016 stond de nieuwbouw voor het zwembad in Velp op de agenda. Zoals iedereen het heeft kunnen zien, horen en lezen is de VVD de fractie geweest die een amendement heeft ingediend om te voorkomen dat de gemeente Rheden een langdurige verplichting aan gaat die de VVD onverantwoord vindt. De VVD is een voorstander voor het bieden van faciliteiten voor alle doelgroepen maar niet ten kosten van een additionele “hypotheek” van 40 jaar voor een bedrag van € 220.000 per jaar (in totaal dus 8,8 miljoen euro) zonder dat er een eenduidige onderbouwing aanwezig is. Daarnaast is dit niet zoals de PvdA een belasting voor de zwembadbezoekers maar de exploitatie drukt op de schouders van alle inwoners van de Gemeente Rheden. Lees verder